sobota 7. října 2017

Výlet k bratrům na Slovensko: Končitá a Makita

Už dlouho mám s Magnusem naplánovaný víkend na Slovensko, chceme navštívit Končitou a novou oblast Makita. Počasí nám až zázrakem po vydatných deštích vyjde, takže jedeme. Na Končité mi Magnus vyradí Ozembuch a Jelínkovu Sílu a Fly Like An Eagle, pěkná 7Céčka.Naším hlavním cílem je Iluzia, kde potkáváme Oliho a jeho bandu. Iluzia, to je jiná káva, silová spodní pasáž jde skoro pokaždé, ale v kuse přidat těžké lištové 7B, kde se otvírám jak konzerva, je bohužel nad naše síly. Magnus padá úplně z hrany, já ji tečuji, tak snad příště. Honza dává nekutečným způsobem Špičkogram 7C+ na flešoonsight, na video už to jaksi nejde.

Jdeme zkusit mega projekt ve stropě, velmi těžký nástup ze špiček a boční lišty, vůbec nedáváme první dva kroky, pak už 7C dolez, celkově asi 8B.

Pro dnešek stačilo a přejíždíme za Kmochem do Dubnice nad Váhom. Kmocho a jeho zápal pro čištění a popisování boulderů, které zítra zkusíme, je neskutečný. Doma nám poskytne full servis v podobě teplé večeře, postele, byla to dobrá regenerace.

V neděli v 9 h už lezeme na Makitě, po rozlezu se s Magnusem zakousneme do projektu Medveď, krásný pure bouldering, čtyři silové kroky s velmi těžkým přehozením nohou, po hoďce slavím úspěch, Honzovi přelez o fous uniká.

                      Medveď 8A FA

Jdeme zkusit Vázu, 7C od Kmocha. Jde o velmi zvláštní boulder - těžký morpho krok do obliny. Honza  naštěstí vymýšlí betu přes patu a po pár pokusech dáváme i verzi ze sedu.
Váza, morpho krok do obliny.

Ještě stihneme druhý kopec, kde se nám podaří přelézt Kikimoru a delší verzi Babadook. Díky Kmochovi a Olimu za průvodcování :)


Magnus and me have been planning a to spend a weekend at Slovakia and visit Končitá and the new Makita area for a while. After some heavy raining the weather improves a lot - it's like a miracle - so we can go. At Končitá Magnus gives me some advice about how to do Ozembuch, Jelínkova Síla and Fly Like An Eagle, all of these are nice 7Cs.

Our main goal for today is Iluzia, where we meet Oli and his gang - this one is really hard. The lower power part is ok, but adding a 7B with ledges to it is too much of a challenge for us. Magnus falls from the edge and I barely touch it - well... maybe next time.

Honza then does an icredible job climbing Špičkogram 7C+, flash-on sight. Then we move to a mega project in the ceiling, a difficult start from toes with a side ledge (we are hopeless with the first two moves), and then there is the 7C finish, as a whole it could be an 8B. We're done for today so we drive to Dubnice nad Váhom to see Kmocho. Kmocho himself, and his passion for cleaning and describing the boulders we're going to try tomorrow is incredible. He gives us full service - dinner, bed... very refreshing.

On Sunday at 9 a.m. we are already climbing at Makita and after the warm up Magnus and me start trying the Medveď project: nice pure bouldering, four power moves with a very hard leg switch. After an hour I'm up, Honza is less lucky but he was really close.

Then we move to Váza, a 7C by Kmocho. A strange boulder with a hard morpho move. Luckily, Honza finds a beta with heel and few attempts later we even climb the sit start version.

We have time for one more visit of another hill where we climb Kikimora and the longer version of Babadook. Many thanks to Kmocho and Oli for guiding us :) 

Žádné komentáře:

Okomentovat