pondělí 13. února 2017

Do třetice všeho dobrého - Sasko

V sobotu jedeme s Magnusem opět směr Sasko, mám tam nevyřízené účty s trhavinou - TNT. Nejvíc se bojím, co počasí. Je to na hraně, ale naštěstí sníh netaje a je pod mrakem, asi -1. stupeň. Nejdříve zkoušíme K Frage, hustý krok za malou lištu, který prostě nedáme - klobouk dolů, Svene. Další zastávkou je zajímavý traverz Fanberlehre, těžké dynamo s trefením do dvojprstovky nám dává stopku.

Je po obědě a u Tv Show se potkáváme s Vasilem, Tomem a jeho partou. Vasil tady buší TNT, krásně leze spodního Plastika, ale bohužel dvakrát padá v úplném závěru celého boulderu. Je super, že to nevzdává, a jedním z dalších pokusů může slavit. Já si zopakuji kroky ve Sprintu a jdu ladit Plastika. Opět se utvrdím v tom, že krok do madla je hustej. Z paty a velmi špatné nohy je skok těžký jak sviňa, protože nohy vylétnou hrozně dozadu a udržení následného kyvu mi zabere necelou hoďku. Držím se v madle a v klidu namaglajzuju, pokračuji Sprintem, kde mám obrovské štěstí, při nátahu do dobrého chytu špatně pravačkou trefuji, proto se vracím a krok opakuji. Tentokrát chyt trefím přesně a s vypětím sil doshybuji trhlinou do topu. Krásný pocit uvolnění a štěstí přichází.Jdeme s Vasilem vedle na Kosmodrom, který pouští docela rychle, jedná se o parádní obliny. Máme ještě čas, tak s Magnusem přejíždíme do Čertovy Vody na Dagr. Pusa mi docela padá, je to bomba linka v čistém stropě, podle nás nejhezčí 8A v ČR! Kroky nám docela jdou, mně se podaří spadnout až z topového bočáku, jelikož mi pravačka ujede pod tíhou mokré ruky, škoda, jak jsem měl štěstí v TNT, tak tady mega smůla. Magnusovi to jde taky pěkně, škoda, že už nemáme čas, je to dlouhý a chce to větší odpočinky, tak třeba někdy...

On Saturday I go to Sasko with Magnus again, as I have some unfinished business with TNT there. The most I worry about the weather and it's really close but fortunately the snow isn't melting and it's cloudy with temperature about 1 degree below zero. First we try K Frage with a cool move over a small ledge which we simply cannot do at all - our respect to Sven. Our next stop is an interesting travers called Fanberlehre but we're stopped by a hard dynamic move with a need to fit into the two-finger hole. 

After the lunch we go to TV show and there we meet Vasil, Tom and his gang. Vasil bravely fights with TNT and he climbs the lower part - Plastik, but he falls from the very end of the boulder twice. It's cool how he doesn't give up, and after few more attempts he can celebrate the successful climb. I repeat the moves of Sprint and start working on Plastik. Again I'm reassured that the move to the bucket is super cool. The jump from the heel together with a really bad leg is super hard as the legs are thrown backwards and it takes me almost an hour to deal with the swing. Then I hold on to the bucket and chalk my hands and after that I continue in Sprint where I'm really lucky. While reaching for a good hold my right hand misses it, so I have to get back and repeat the move. This time I grab the hold properly and using the rest of my energy I pull up through the crack to the top and can enjoy a great happiness and relief.

Vasil and me then move to Kosmodrom, which lets us through quite quickly. We still have some time to spare so Magnus and me drive to Čertova Voda to check Dagr. I drop my jaw, the line is fantastic and it goes through a clean ceiling, in our view it's the most beautiful line in Czech Republic! We are quite good in doing the sigle moves, and I don't fall until the side pull at the top comes where my wet right hand slips - bad, bad luck. Magnus does great as well, too bad we don't have more time for it. It's long and we need more rest. Let's see some time in future...

pátek 10. února 2017

Výlet na severu

Minulý víkend jsme s Peťou strávili krásné tři dny na severu republiky. V plánu jsem měl dolézt TNT, ale počasí bylo proti a klíčová noha smekala, malou útěchou byl Krieg direkt 8A, který je o jednom morpho kroku. Ubytovaní jsme byli tradičně v Penzionu Na Konci v Tisé. Z výjezdu se nám nejvíce líbila procházka na Hohnstein i na Sněžník a bobování nedaleko ubytka. Pohoda u večerního krbu byla skvělá, tak zase někdy příště...         Zamrzlý vodopád v jeskyni Diebshohle

Last weekend Peťa and me spent amazing three days on the North of the Republic. I planned to finish TNT but the weather was miserable and the crux foothold got slippery. As a little compensation I climbed Krieg direkt 8A which is mostly about one morpho move. As usual we were accomodated in the "Na Konci" pension in Tisá. The most we enjoyed the walk to Hohnstein and Sněžník and tobogganing near the pension. Relaxing in front of the fireplace was great, we're looking forward to some future visit.

čtvrtek 2. února 2017

Držková

Od pondělí bylo v plánu jet na tři dny stavět cesty do Ostravy na Hlubinu. Jelikož je Držková celkem po cestě, musím šance využít a zkusit projekt. Vstávám velmi časně ráno, abych byl okolo 7 h v Držkové. Samozřejmě chci autem jet co nejdál, a to mi lehce zkomplikuje život. Nepodaří se mi vyjet sice krátky, ale prudký uježděný sněhový úsek a autem se zaseknu o sněhovou bariéru. Musím sehnat pomoc, naštěstí mi pomáhají chlapi z nedaleké pily a srovnáme zadek auta na silnici. No, zkušenost veliká, takže parkuji na klasickém místě a spěchám asi 20 minut do kopce. Projekt je pěkně suchý, ale utvrzuji se v tom, že je to hodně těžký. Navíc je dost zima, špatně se rozehřívá. Nejdříve se pouštím do "lehčího" projektu s pracovním názvem Slopery, obliny po chvilce pouští, jsou to parádní kroky s četnými fintami.Jdu na druhý a hlavní projekt: No Pain, No Game ze sedu. Jde o těžký krok z lišt do velmi oblé díry a stisku s divnýma nohama, to vše v lehce převislé desce, a pak je třeba dolézt velmi nepříjemnou variantu ze stoje. Dávám lepší a horší pokusy a snažím se točit na video, ale baterka v zimě stávkuje. Po asi hodině a půl udělám klíčové kroky a je to v kapse, obrovská radost. Boulder mě stál asi pět návštěv a klasa je někde okolo 8A+/8B, tedy aspoň doufám, Dnes odjezd na sever...

As I planned to go build some routes to Hlubina in Ostrava since Monday and Držková is so conveniently on the way, I had to use this chance and try to climb the project. I get up really early so that I can be at Držková at 7 a.m. I want to drive as far as possible, which in the end makes the situation much more complicated. I can't drive up a short, yet slippery and steep part of the road and I get stuck in a snow bank. I have to find some help, fortunately the guys from a nearby sawmill help me and we get the rear part of the car back on the road. Well, one more experience for me... After this intermezzo I park at the usual place and hurry uphill for about 20 minutes. The project is pretty dry but I see that it's pretty difficult, too. Also it's quite cold so it's hard to warm up properly. First I try the "easier" project with a working title "Slopery", and after a while the round holds let me through. The moves are awesome, with many cool tricks.

Then I move to another project (the main one): No Pain, No Game from sitting. There's this hard move from the ledges to a very round hole and a grip with weird legs, all of that in a slight overhang and then you must climb the very unpleasant standing position variety of the boulder. I make some good and bad attempts and try to record the video but the battery is on strike in such a cold weather. After an hour and a half I do the crucial moves and I finally got it. I'm really happy. I had to visit this boulder five times to finish it. The grade is about 8A+/8B, or at least I hope so. And today I'm going North...

úterý 24. ledna 2017

Sasko

Ve čtvrtek mi píše Magnus - co v sobotu zajet do Saska? Mám v hlavě projekt na Držkové nebo Spitz. Říkám si ale, že je to jasný signál  vydat se pro změnu někam jinam než po xté do té samé destinace. Okolo 12 h začínáme lézt v super desce, kde je krásný oblinový boulder Tarte. Nejprve se nám to zdá celkem těžké, ale po grifech a pořádném prolezení máme boulder v kapse.

Dalším kouskem je Eiszeit. Magnus hned na druhý pokus dává spodní část a prodlužuje to až do Eisbombe za 8A+. Tak to má být: rychle a efektivně. Mně ve spodku nejde jeden krok, který při pokusování jako zázrakem dám skoro hned, a daří se mi taky na první pokus propojka do Tarte. Nicméně, když si chci dát ještě jednou spodní 8A, pěkně mě to školí, asi půl hoďka celkem boj s rozpažkou.

 

                                Eiszeit 8A                              Tarte Tatin 7C+

Dále pokračujeme na Superfinále 8A+, nejprve zkoušíme boulder ze stoje, ale nějak se nám nezdá vršek, je tam šíleně dlouhý jeden krok, a zpětně zjišťujem z videa, že tam něco chybí?

Poslední zastávkou je strop Tv Show. Máme jasný plán zkusit Plastikmanna, těžké 8A+ se záverečným dynamem. Nejdříve mi boulder moc nejde, pak nalézám krásné založení paty a hned se objevuji v závěrečném dynamu. Z téhle pozice je to nicméně těžší, protože levá pata stahuje dolů a špatně se odráží z malé pravé nohy. Zlepšuji se a už atakuji udržení madla. Dalším pokusem dávám, ale dilema se škrtnutím, nic jsem necítil, ale něco zašustilo. Proto dávám další pokus a perfektně znova přelézám. Magnus mě hned šteluje do prodloužení, velká škoda, že jsem si prodloužení (Sprint 7C+ ) nezkusil hned, bohužel v posledním těžkém kroku padám. Dám další pauzu, ale pravé rameno mě už nepodrží v udržení topového madla Plastikmanna, škoda veliká, ale i tak super výjezd s hodnotnými přelezy.                           Plastikmann 8A+

On Thursday Magnus writes to me and suggests a trip to Saxony. I planned to do some projects at Držková or have a session in Spitz but I take it as a sign to change the destination once in a while and not to go to the same places all over again. At about 12 a.m. we start climbing on a wonderful rock with a beautiful round boulder named Tarte. At first it seems quite difficult but after finding few hacks and some time of thorough climbing we can check it off. Another item on our list is Eiszeit. Magnus sends the lower part at the second attempt and prolongs it right into the Eisbombe 8A+, that's exactly how it should be done - quickly and effectively. I struggle with one move - first I do it almost instantly and also I manage to do the prolongation to Tarte at the first attempt. But when I want to repeat the lower part, it gives me a hard lesson and the next half an hour I spend trying to spread my arms.

We move on to Superfinále 8A+, first we try the boulder from standing position but the top part seems to be somehow weird, one of the moves is too long and in retrospect we find out from the video that something is missing in there? Our last stop is the ceiling called Tv Show. Our goal is to climb Plastikmann, a hard 8A+ with a dynamo in the end. First I'm not doing very well, but then I find a nice heel and I get to the final dynamo. It's a bit more difficult from this position, though, because the left heel drags me down and the right foot is not so easy to bounce from. I keep improving, though, and soon I attack the bucket. I climb it in the next attempt but I'm not sure if it was a clean climb - I haven't felt anything but I heard something rastle, so I give one more attempt and this time I climb it perfectly. Magnus helps me to get to the prolongation (Sprint 7C+), pity that I haven't tried it right from the beginning, unfortunately I fall from the last move. I take another break but my right arm doesn't hold me anymore in the top bucket of Plastikmann, bad luck, really, but it was an amazing trip with valuable climbs anyway.

neděle 22. ledna 2017

Desetiboj Praha

Minulý čtvrtek se konal druhý díl desetiboje, tentokrát poprvé v Praze. Chyběl tady brácha, který z pracovních důvodů nemohl. Před desetibojem jsem se asi málo rozehřál a rychlost se mi moc nepovede. Na visu na jedné ruce zkouším oproti minule druhou ruku, která by měla být silnější, ale opak je pravdou, tady si o dost pohoršuji. V některých disciplínách se naopak zlepšuji, ale na Adama, to vůbec nestačí. Oproti Ostravě je o mnoho silnější a i přes zaváhání v jedné disciplíně jasně o 500 bodů vítězí. Končím s velkým náskokem na druhém místě, třetí je Michal Běhounek. Díky za pěknou atmosféru a za měsíc v Brně...


                                                             Foto: Lukáš Bíba


                                                                 Foto: Lukáš Bíba


                                                                     Výsledky

Last Thursday the second part of the decathlon took place and for the first time it was in Prague. My brother missed it because of his job. 

Before the decathlon I seem not to have warmed up enough so I'm quite slow. During the competition in hanging on one arm I try the other hand than in Ostrava. It should be stronger but it's actually quite the opposite so I loose points. On the other hand, I improved in some other disciplines. However, I still can't match Adam. Compared to his performance in Ostrava he's much stronger and despite a moment of hesitation during one of the disciplines he is 500 points ahead of me so I end up second and Michal Běhounek is third. Thanks a lot for the great atmosphere and see you in Brno within a month!

středa 18. ledna 2017

Desetiboj Ostrava

Minulý pátek byl na programu letos první desetiboj. Po konzultování Vency, Adama a bráchy jsme se domluvili na standardizovaném nářadí. Kvalda už začala před Adamovou přednáškou a silní mladí kluci dali najevo, že se máme letos na co těšit.

Okolo 19 h začala Adamova přednáška, která byla naprosto úžasná. Krásné povídání o minulé sezóně zakončené přelezením Dawn Wallu, to nemělo chybu. Okolo 21 h začala hlavní soutěž desetiboje, kam se kvalifikovalo 6 kluků, Iva Vejmolová a my tři, kteří jsme byli nasazeni do hlavního závodu.

Desetiboj jsem si nesmírně užil, krásné výkony, celkem vytrvalostní cviky, každý makal na 110 procent! Mně se s velkým štěstím podařilo vybojovat 2. místo. Celkem s přehledem vyhrál brácha a třetí skončil minulý vítěz Kuba Konečný. Čtvrtou příčku obsadil Štěpa Wolf, který u jedné disciplín uklouzl a ztratil celkem dost bodů, bohužel ho to stálo druhé místo. Pátý skončil Adam, který v Praze bude patřit k jasným favoritům na vítězství. V některé disciplíně nás všechny sejmula Iva, myslím, že jsme všichni dost čuměli. Mám radost z mladých kluků, kteří chtějí na sobě makat, přece jenom mladé pušky a následovníky potřebujeme, jak sůl! Chtěl bych poděkovat Saše, Vencovi a Pepemu za skvělý desetiboj a také hodně divákům, kteří každému závodníkovi po pokusu zatleskali, atmosféra byla naprosto vynikající, tak zase příští rok v Ostravě...

                                                             
                                                              Foto: Petr Piechowicz


                                                                 Foto: Petr Piechowicz


                                                               Foto: Petr Piechowicz


Last Friday the first decathlon of this year took place in Ostrava. Together with Adam, Venca and my brother we decided to take the standard set of equipment with us. The qualification began before Adam's lecture and the strong young guys showed us that this year there will be much to be looking forward to. 

At about 7 p.m. Adam's lecture started and it was truly awesome - an interesting talk about the last season which was concluded by climbing the Dawn Wall. The main competition of the decathlon started at 9 p.m. The three of us, Iva Vejmolová and other six guys qualified for this one. I really enjoyed the decathlon - great performance, focus on endurance, everyone was giving it 110 percent! 

With great luck I ended up 2nd, Martin won, and last year's winner Kuba Konečný was third. Štěpa Wolf, who slipped during one of the disciplines and thus lost a lot of points which cost him the second place, was fourth. Adam was fifth and in Prague he will be one of the hot aspirants for winning. In some of the disciplines Iva left us far behind her, I guess we were all pretty much stunned. I'm glad there are the young guys who work so hard, you know, we really need some successors. I'd like to thank Saša, Venca and Pepe for the great decathlon and also to the audience who clasped to everyone after their attempt. The atmosphere was amazing, so see you next year in Ostrava!

neděle 8. ledna 2017

Videa

V minulém roce se mi podařilo natočit pár videí z těžkých boulderů. Aktualizováno v rubrice:
Videa z mých nejtěžších natočených boulderů.

Last year I made few videos of me climbing some difficult boulders. See the updated "Videa z mých nejtěžších natočených boulderů" section.