pondělí 12. listopadu 2018

Kras

Po delší době jsem měl v plánu zavítat do krasu. Jedu na Leda Kost na Lidomorně, ale bohužel tady zjišťuju, že bez nákoleníku to nevylezu, tak prchám pryč do Sloupu. Chci zkusit Attention, It´s Chris SD, bohužel dělám chybu a dál mě to nepouští. Vymýšlím jinou betu než Martin Švec a z první dávám jak verzi ze stoje, tak sedu, parádní linky.Jdu dál do jekyně, kde má dlouho rozpracovaný projekt. V létě jsem v tom strávil asi 4 dny a myslel, jsem že to bude okolo 8B, jde o super nálet a těžkou špičku. Dnes po zvopakování kroků jsem druhým pokusem v topu, vzniká tak Nápoj Lásky 8A+.Vedle zkouším Síla Je Kouzlo, ale moc mi to nejde, bude to chtít hodně zdomácnět. Posledním boulderem do kterého se zakousnu je Dogma, hustá patošpička a malej chyt, se štěstím po půl hoďce dávám. Ještě mi zbývá chvilka času, tak pročistím mega projekt zleva pod Kurvafixem. Napojení do Síla Je Kouzlo odhaduji na poctivé 8C+ nebo těžší, jeskyně je perfektně suchá, tak hurá sem....Phew York foto                              Foto by Petr Piechowicz

                            Foto by Petr Piechowicz


                      Foto by Petr Piechowicz

pátek 9. listopadu 2018

Boom den v Maloměřicích!

Dnes se mi po 8 dní nacvičování podařilo přelézt boulder Phew York 8B v Brně Maloměřicích, jde o čtvrtý přelez. Jedná se o parádní silový strop s velmi nepříjemným font výlezem za 7B+. Hodně mi pomohly poslední dny, konkrétně v neděli silově vytrvalostní bouldery v Sasku. 

V úterý s Pepem fotíme boulder na plakát a neskutečně si v tom potrénuji, furt dokola krok přes spoďák. Místo tréninku na VUT si raději odpočinu a dělám dobře, dnes ráno Phew York po rozlezu pouští na první. Podaří se mi ještě vylézt propojku doleva Radioman 8A+/8B FA, krásný den...
  

Today, after eight days of training, I finally climbed the Phew York 8B boulder in Brno Maloměřice. I'm the fourth finisher. The boulder is a great power ceiling with a cruel font 7B+ finish. Last days have helped a lot - like the Sunday spent in Saxony, climbing boulders focused on power and endurance. On Tuesday Pepe and me shoot some photos of the boulder for a poster and I have one hell of a training there climbing the move over an undercling, round and round. Instead of a training session at the University of Technology I take some rest and it's a good decision, this morning I finish Phew York right after the warm up.

I also climb the connection to the left – Radioman 8A+/8B FA, a great day...

pondělí 5. listopadu 2018

Nový bouldery na Severu

Po delší době máme s bráchou v plánu navštívit novou oblast na Žitavě. Průvodce nám dělá Magnus, bohužel je všude mokro, ale převisy a stropy boží.

Přejíždíme do Hřenska, kde strávíme asi dvě hodiny na Válečné stěně a v okolí Žížaly. Daří se nám přelézt Armádu Spásy a Válečnou Sekeru. Jedeme dál na Shivu 8A+, ještě jsem tady nebyl, tak se těším. Potkáváme Foxe a Kadeje, tátové pokecají o ratolestech a v průchodu se buší. Já se snažím o flash, složitý a dlouhý program mě zastaví kousek před koncem. Vymýšlím silovější, ale kratší start, a místo tahací paty campus krok do topu. Vždy dolezu na konec, kde teču, ale naštěstí na čtvrtý pokus dávám.Brácha famózně dává napřímení Shivy - Assasin's, nádherné silové nástřely, po chvíli přidá i SD verzi, to je trošku jiná síla. Všichni přecházíme k Immanenz 8A+, čumím jako puk, krásný strop. Mně to jde tak střídavě oblačno, krokuji, pak nějaký ten dobrý pokus, ale na přelez to moc nevypadá. Dáváme deadline čas a přichází má chvíle, všechno se sejde a jsem v madle. Brácha dává třikrát boulder bez nohou a padá z madla, padá nám huba. Díkec za skvělou společnost. Počasí v Hřensku stálo při nás, tak díky i tam nahoře...
My brother and me have beem planning to visit the new area at Žitava for a while. Magnus was our guide, unfortunately everything was soaked. But the ceilings and overhangs are really cool there.

So we drove to Hřensko, where we spent about two hours at Válečná stěna and near Žížala. We climb Armáda Spásy and Válečná Sekera. Then we move to Shiva 8A+, I haven't been there yet and I'm looking forward to it very much. We meet Fox and Kadej, the fathers have a smalltalk about the kids and in the meantime we do some climbing, too. I'm trying a flash but the programme is too long and complicated, I stop right before the end. I find a harder but shorter start and a campus move to the top, instead of the heel. I get to the finish several times but I'm too swollen to get to the top. Fortunately, the fourth attempt is successful.

Martin climbs an amazing direct version of Shiva, Assassin's, with cool power moves. After a while he also adds the SD version. We all continue to Immanenz 8A+, I'm astonished – what a beautiful ceiling it is! I'm doing quite ok, I do the moves, then I shoot some solid attempts but it doesn't look like I'm going to finish today. So we agree on a deadline time and out of the blue my moment of victory comes, everything works out well and I'm in the bucket. Martin climbs the boulder three times without legs and falls from the bucket, we're amazed. Thanks a lot to all for being such a great company. The weather in Hřensko helped a lot, too, many thanks to those up there...

sobota 27. října 2018

Chironico ve znamení 8Áček a pěkných výletů v okolí...


Už dlouho mám s rodinkou zamluvené ubytování asi 30 km od Chironica. Počasí nám vychází, celý týden je hezky, někdy až moc teplo. Podaří se mi vylézt klasiky klasik jako Willenberg Dach, Serre Moi Fort, Tricky, Alpha Moon atd...

Hlavním cílem bych Shadowfax, který ale i po třech dnech obléhání odolal. Nejtěžší krok je z vysoké nohy přískok do dobré, ale malé řezky, bohužel to bylo nad moje síly. Kousek od ubytování máme pro Elču dětské hřiště, kam chodíme každý den, a také chodíme na procházky ke zvířátkům. Byli jsme i na parádních výletech: na přehradě Lago di Luzzone, pěkné zřícenině Semione, ale asi nejlepší byly vodopády v Biasce. V den odjezdu začíná pršet a vypadá to, že bude pršet dlouho, tak zase někdy v budoucnu :)         
                       Nevylezený Shadowfax 8B

                     Zřicenina Semione                                Přehrada Luzzone

 

                  Dětské hřiště kousek od ubytování                                Vodopády v Biasce


Some time ago I booked an accommodation about 30 km from Chironico for our family and the time has come to go. The weather si good, the whole week is sunny, sometimes maybe a bit too hot. I climb some of the most popular boulders, like Willenberg Dach, Serre Moi Fort, Tricky, Alpha Moon etc...

My main goal was Shadowfax, but  after three days of trying it still stayed undefeated. The hardest move is the jump to a good but tiny hold, unfortunately it was too much for me. There is a playground for Elča near the place we stay, we were there every day. Also we made several great trips: the Lago di Luzzone dam and the ruins of the Semione castle but the best of all were the Biasca waterfalls. It started raining on the day of our departure and it seems it will rain for a while, so see you next time, Chironico :)

pondělí 1. října 2018

Sváteční Ostaš a Zemská Brána

Poslední týden moc netrénuji, spíše odpočívám a v plánu je sváteční páteční Ostaš. Nebyl jsem tu dlouhou dobu, a tak se moc těším. V 7 h přijíždím na parkoviště, v lese je krásně sucho a chladno a upaluji na Radiátor, kde mám co lézt. Po rozlezu v Hopsinkové Šťávě, jdu na Zakázané Uvolnění Low, po zkrokování rychle přelézám a přesunuji se pod Omertu Low, to je jiná písnička. Za mě TOP boulder v ČR: 13 vyrovnaných kroků ve velkém převisu. Nejdříve mi moc nejde přískok z lišty do dírky, pak bojuji s natečením, ale štěstí je dnes na mé straně. Posledním boulderem v převisu je Don Corleone Low, zle mě trápí přehození noh doprava, ale opět můžu slavit – tři osmy za dopoledne rozhodně potěší. Za chvilku Kuba Jedla také přelézá Omertu, i když výlez je dramatický. Smekne se mu noha, ale drží, gratulace! Jdu zkusit OM, tady nula bodů, odlepím se skočím, tečuji, ale bez náznaku zachycení v liště. Jdeme dále na Světelný Rok SD, krásný lištový boulder, podmínka a síla už odchází, a tak aspoň krokuji – krásná lajna! Vedle na Vesmíru přelézám Klidný Bicák, přísný kousek. Poslední zastávkou je The Game, já zkouším SD a Kuba ze stoje, už jsem ale unavený a na přelez to zdaleka není. Krásný den ve skalách.

Po cestě nazpátek se ještě stavím na Zemskou bránu, mám tady dávný rest, Blondýnu z Londýna. Koukám, že přibyl chyt – taková sklopená polička, ta tu určitě nebyla. Pamatuji si, že se útočilo z takových lišt nebo z bočáku vlevo, tenkrát jsem to ani nezkrokl a obtíže byly v osmém stupni. Dnes celkem rychle kroknu, přichází tma, tak už s čelovkou. Daří se mi spadnout, ještě úplně na konci: blbě založím špičku, ta mi vyjede a dostávám vrata, přeskočím dopad a sjíždím po nohou metr a půl koutem až na zem, naštěstí se nic zásadního neděje. Za další asi tři pokusy přelézám, je to krátký a intenzivní boulder, paráda. Konečně je sucho, to se to leze...


Last week I haven't been training much and tried to relax, the plan is to go to Ostaš on Friday. I haven't been there for a long time and I'm looking forward a lot. At 7 a.m. I arrive to the parking lot, it's cool and dry in the woods, so I hurry to Radiátor, where I have a lot of stuff to climb. After a warm up at Hopsinková Šťáva I move to Zakázané Uvolnění Low, which I climb quickly, and then under Omerta Low, which is a totally different story. For me this is a TOP Czech boulder – 13 well-balanced moves in a big overhang. First I struggle with the jump from the ledge to the hole and later with swelling but I'm lucky today. The last boulder in the overhang is Don Corleone Low, I have trouble with getting my legs to the right but in the end I can celebrate again. Well, three 8s in one afternoon... that's pretty good! A little bit later Kuba Jedlička climbs Omerta, too, the finish is a bit dramatic because his foot slips, but he finishes anyway, congratulations! I try OM, but all in vain, I jump and touch but can't grab the ledge. So we move to Světelný Rok SD, a nice boulder with ledges. We are nearly out of the conditions and power, so I just try the individual moves – what a beautiful line! At Vesmír I climb Klidný Bicák – that was a good one. Our last stop is The Game, I try the SD and Kuba goes for the standing version. I'm far too tired to finish, but the day in the rocks was amazing...

On our way back home I stop at Zemská Brána, I have an unfinished business with the Blondýna z Londýna boulder. It looks like there is a new hold which hasn't been there before. I remember climbing from the ledges or a side-pull on the left, I couldn't do even the single moves back then. This time I do all the moves quite quickly, the evening falls in the meantime so I have to use a headlamp. I fall down at the end of the boulder – I place the toe badly and slide a meter and a half from the dihedral down to the ground, fortunately I'm ok. After three more attempts I finish, it's a short but intense boulder, great, finally it's dry and one can climb...

středa 26. září 2018

Poslední kolo závodů ve Slaném


O víkendu proběhl poslední díl série boulderzávodů, tradičně ve Slaném. Podmínky jsou na závody luxusní, chladno a sucho. Chybí rozlez před kvalifikaci, na věži kde jsou samá madla, je to fakt málo. Kvaldou se prokoušu ve všech deseti boulderech na x pokusů. Pěkně zalezl Kony, který vyhrál kvalifikaci. Čekáme s Romanem na finále žen, kde si to o první místo rozdají Eliška Adamovská a Daniela Kotrbová, první jmenovaná o kousek vítězí.

My jdeme na řadu někdy okolo půl osmé večer. V jedničce nejsem schopen se pod topem postavit na dobrém, ale oblém nose a boulder mi těsně uniká. Dvojka je koordinační skok, pak boulder blbě čtu a vždy padám na zem, posledním pokusem změním program nohy – místo špičky pata a ejhle: vynese mě to doprava, pár vteřin před koncem jsem v topu. Trojka je pěkný převis, bohužel také nejlehčí boulder a nic tady nevydělám. S rezervou dávám. Čtyřka je peklo: srovnat se a postavit na krátery je fakt těžké, bohužel nezapíšu ani zónu. Můj výkon stačí na 5. místo. Brácha zaslouženě vítězí, sekunduje mu Kony, který  také všechno vyleze, ale na hodně pokusů. Třetí skončí Roman Kůča se třemi topy a čtvrtý je Kuba Skočdopole, který má lepší pokusy na topy. Ve finále jsem se cítil zataveně z kvaldy, ta lehkost chyběla. Před MS jsem tvrdě trénoval, ale bohužel regenerace asi není odpovídající, chci si teď od tréninku odpočinout a dobře zregenerovat. Jak praví klasik, bude líp. A teď hurá na skály...                     Finále boulder č. 1                     Finále boulder č. 2                                  Finále boulder č. 3                    Finále boulder č. 4

At weekend the last competition of the "boulderzávody" series took place in Slaný. The conditions are perfect, the weather is cool and dry. What I miss is a proper warm up before the qualification the tower with buckets is not enough. I struggle with qualification, I need many attempts to get through all the 10 boulders. Kony, on the other hand, did a great job and won the qualification. We wait for the women's final, Eliška Adamovská and Daniela Kotrbová fight for the first place and the former closely wins. 

At about 8 p.m. it's our turn. At the first boulder I can't stand on the round foothold and even though it's pretty close, I don't finish. The second boulder is a coordination jump and I can't read the rest of the boulder well and keep falling down, until I slightly change the programme of the foot and use the heel instead of the toe. This gets me to the right and few seconds before the end of the time limit I reach the top. Number three is a nice overhang, unfortunately it's also the easiest boulder, so I don't get any advantage over the others by finishing it. The fourth boulder is quite the opposite - it's pretty tough and I don't even reach the zone. In the end my score is enough for the 5th place. My brother wins, Kony is second (he climbed all the boulders, too, but needed more attempts). Roman Kůča is third with three tops, followed by Kuba Skočdopole, who had less top attempts. In the final I felt tired from the qualification, I lacked the ease. I was training hard before the World Championship but unfortunately I didn't rest accordingly. I'm planning to take a break from the training for a while and just regenerate. I'm sure better times will come, let's focus on outdoor climbing now...