neděle 3. srpna 2014

Opět horký Bor

Minulý víkend jsme vyrazili v klasické sestavě, já, Peťa, Pajas do Boru. Je opět velmi horko, ale to nám moc nevadí, nejdříve jdem ke kameni Borůvka, kde od minule má Peťa na spadení velmi pěkné Bobule - 6A, osvěží si kroky a jde na věc, boulderem se prodírá pěkně, v jednu chvíli se s ní malinko vydrolí chyt, ale zabojuje a leze dál, klíčový krok je v kapse, zbývá zabrat ve výlezu, líbí se mi, že pěkně zabojuje a odměnou je supr přelez :)

S Pajasem čistíme zbytek kamene vlevo, linie musí vyschnout, tak to necháme na příště. Jdeme hned vedle ke kameni Chip A Dale, kde všichni přidáme ruce k dílu a Pajas kromě jednoho projektu vybouchá všechny linie,

Peťa se šetří na Tamarína 6Aa to se ukazuje jako správná volba, na druhý pokus je opice doma. Pajas dost poctivě bojuje v Opičích Horách 6A+, kde klíčový krok na hranu řeší skokem a po asi hodině, drží hranu a už nepouští,vedle ještě hned smrkne Tamarína a s Peťou se shodují spíše na 5C.

Teď jsem na řadě já, jdu si zkusit novinku od Dejva Kozla, přidání jednoho kroku do Hip Hop, trochu se trápím, ale dávám, název je trefný, Hip, Hap, Hop s klasou 7B+. Dejv navrhuje zkusit bomba expo linii Magma 7C, mně to příjde jako super volba i když není podmínka, máme 5 matic, dva chytače, vylepšený dopad z minulýho roku... Nejdříve s klukama zjišťujem jaký byl program, pak postupně Martin, já a Dejv dáváme, je to fakt boží boulder se super pohyby!

Nakonec si Pajas s Peťou jdou zkusit Fitnes 6B, ale sílý ubývá, tak se odeberem k borůvkám a jedem dom...Last weekend we went to Bor, me, Peťa and Pajas as usual. It's very hot again but we don't mind. First we go to Borůvka where Peťa has an almost-finished Bobule 6A from the last time here. She brushes up on the steps and goes for it, in one place a hold pulverizes a bit but she fights and climbs on, the crucial step is behind her and she fights her way to the top. A nice climb :)

Me and Pajas clean the rest of the rock on the lest, the lines must dry up, so we leave it for the next time. We go right next to Chip A Dale where we all lend a hand and Pajas beats off all lines except one.

PeŤa is saving herself for Tamarín 6A, which proves to be a good decision, she's through at the second attempt. Pajas fights hard in Opičí Hory 6A+, he makes the crucial step to the edge a jump and after approximately an hour he holds the edge and does not release. 

He also has a look at Tamarín and they agree rather on 5C with Peťa. 

Now it's my turn, I try some new stuff by Dejv Kozel, adding of one step to Hip Hop, I struggle a bit but I manage, the name is accurate, Hip, Hap, Hop and class 7B+. Dejv suggests trying Magma 7C, which is a great choice I think, we have 5 nuts, two catchers, improved landing from the last year. First we have to figure out what the program was and then Martin, me and Dejv make it, it's a really great boulder with cool movements. 

At the end Pajas and Peťa go try Fitnes 6B but strength wanes, so we go pick some blueberies and return home.

Žádné komentáře:

Okomentovat