pondělí 28. listopadu 2016

Novinky na Vysočině

V neděli jsem navštívil pěkný převis nedaleko Štěpánova nad Svratkou. Podařilo se mi udělat tři novinky:1. Expo Nad Údolím 6B+ SD z madýlka a bekendu jasnou trhlinou doleva. Bez patestu dole.

2. Finisher 7B SD z madýlka a bekendu, levou do spoďáku a přímo rovně do malých lišt a n.v. Bez patestu dole a chytů v trhlince.

3. Crazy Undercling 8A+ SD levá ruka v bočáku, pravá níže a doprava přes tupý spoďák, výměna v něm a nahoru do madla a n.v. Bez patestu dole.


On Sunday I visited a nice overhang near Štěpánov nad Svratkou. And I climbed three news there:

1. Expo Nad Údolím 6B+ SD from a bucket and a backhand, through a clear crack to the left. Without the lower part. 

2. Finisher 7B SD rom a bucket and a backhand, to the left intoan undercling and straight into the little ledges. Without the lower part and the holds in the crack.

3. Crazy Undercling 8A+ SD left hand in a side-pull, right hand a bit lower and to the right over a blunt undercling, a change in it and up to the bucket. Without the lower part.

Žádné komentáře:

Okomentovat