středa 4. ledna 2017

Zhodnocení sezóny 2016

Nastal čas zhodnotit minulou sezónu. Budu psát podle kalendářních měsíců:

Leden:

Super návštěvy v pro nás novém lomu nedaleko Spitz. Koncem měsíce se mi podařilo přelézt Barry White 8B. Velmi si vážím druhého opakování Principu Minima od bráchy.

Únor:

Pokračování v zimním boulderingu. V Labáku se mi podařilo přelézt Sick of Fellow a další osmičkové problémy.

Březen:

Čekal mě velmi důležitý nominační závod v Plzni. I přes velmi nepříjemnou kvalifikaci, kterou stavěči bohužel ustřelili, se mi podařilo postoupit do finále. Lezlo se mi mnohem lépe a jenom drobná chybička mě nakonec stála vítězství, na druhou stranu musím říct, že vítězství bych si nezasloužil.

Duben:

Pro mě asi neůspěšnější měsíc. Před SP v Meiringenu jsme navštívili pro nás novou oblast Maltatal, kde se mi asi po třech dnech podařilo vylézt Wrestling with an Alligator. Poté jsme pokračovali na SP, kde se mi podařilo vybojovat fantastické 25.-26. místo, závod mi velmi sedl a výrazně jsem si posunul maximum ve SP. Koncem měsíce se mi asi po 4 letech podařil druhý přelez velmi intenzivní střechy Včelí Kyt, z toho jsem měl obrovskou radost.

Květen:

Ten byl hlavně ve znamení závodů. Druhé kolo ČP v Praze, kde jsem obsadil 3. místo. Na SP v Innsbrucku jsem bohužel vyhořel a skončil až ke konci startovního pole. Týden nato se konalo další kolo ČP, kde se mi lezlo úplně jinak než před týdnem. Byl jsem snad nejblíže tomu porazit bráchu. Na posledním boulderu jsem na tom byl líp, ale stavěči si přichystali velmi peprné přidání ruky do topu a to mě stálo vítězství.

Červen:

V půlce měsíce se konal třetí ročník Hudy Cupu, bohužel bylo hnusně a série dešťů překazilo finále.

Červenec:

Po dovolené v Chorvatsku jsme s Peťou strávili necelý týden v Silvretě, kde se mi podařilo vylézt několik osmiček a Charity Bouldern.

Srpen:

Další dvě kola ČP, tentokrát v Pardubicích a v Teplicích nad Metují, na obou závodech jsem obsadil 2. místo. Proběhl poslední SP v Mnichově, kde se mi docela dařilo, skončil jsem na solidním 42.-43. místě.

Září:

MS v Paříži bylo úžasné, skončil jsem těsně před polovinou startovního pole a byl jsem spokojený, na víc v tom teple nebylo. MČR jako již tradičně proběhlo ve Slaném. Tříkolový závod byl velmi vyčerpávající, hlavně odpolední semifinále v obrovském vedru, měl jsem vůbec štěstí, že jsem postoupil do finále, kde jsem již tradičně obsadil 4. místo, tady se mi bohužel nedaří, i když to tam mám rád.

Říjen:

Je už po závodech, takže s Peťou plánujeme skály a volba padá na Magic Wood. Zařizujeme si velmi pěkné ubytování a na regeneraci je to hodně znát. Přelezu celkem dost osmiček a starých restů. Poslední den na poslední pokus se mi daři Steppenwolf, krásné campusové 8B.

Listopad:

Mám formu a je to znát. Nejdříve se mi podaří přelézt parádní projekt Mentor. Velmi pěkné kroky skoro ve stropě. Ještě ten den jedu na svůj dlouholetý rest Rustam, dnes je vše správně a daří se mi druhý přelez. Tohoto boulderu si velmi vážím, nástup je dost brutální. Koncem měsíce ještě navštívím jednu novou oblast Skalpsko nedaleko Bystřice nad Perštejnem. Podaři se mi tady udělat jeden velmi intenzivní boulder přes tupý spoďák. Je tady ještě jedna mega linie vlevo, krásný campus s klasou někde okolo 8B.

Prosinec:

V prosinci se mi moc nedaří, buď není moc počasí, nebo po týdením výpadku není síla. Ani to mi ale nekazí dojem z velmi úspěšného roku. Co přinese tento? Nechme se překvapit...

Tick list 2016 (rozklikni)


It's time to summarize the last season. I'll describe it month by month.

January:

Great sessions in a quarry near Spitz - a new area for us. Towards the end of this month I managed to climb Barry White 8B. Also I cherish the second climbing of Princip Minima, a boulder made by my brother.

February:

I continued in the winter bouldering. In Labák I climbed Sick of Fellow and some other 8s.

March:

An important qualifying competition in Plzeň was waiting for me this month. Despite the unpleasant qualification where the builders really overestimated our skills I managed to get to the final in which it all went much better. I made a tiny mistake that cost me winning, though. On the other hand I don't think I deserved to win.

April:

Probably my most successful month of this year. Before the World Cup in Meiringen we visited a new area - Maltatal and after three days I climbed Wrestling with an Alligator. After that we went to the World Cup where I earned an amazing 25th-26th place. I really enjoyed the competition and improved my World Cup performance significantly. Towards the end of the month I finally succeeded in climbing the Včelí Kyt roof which I was trying to finish for 4 years. I was really happy about it.

May:

May was mostly about the competitions - the second Czech Cup in Prague where I got the 3rd place and the World Cup in Innsbruck where my performance wasn't very good so I ended up at the end of the table. A week later there was another Czech Cup and it was a completely different experience. I was probably closest ever to defeating my brother. At the last boulder I was doing better but there was this spicy surprise of adding a hand to the top and that cost me winning.

June:

In a half of June there was the third year of Hudy Cup, unfortunately the miserable weather and rain ruined the final.

July:

After a holiday in Croatia Peťa and me spent almost a week in Silvreta where I climbed several 8s and Charity Bouldern.

August:

Other two rounds of the Czech Cup - one of these in Pardubice and the other one in Teplice nad Metují, I was 2nd in both of these. Also there was the last World Cup in Munchen and I did quite well, I earned the 42nd-43rd place.

September:

The World Championship in Paris was amazing, it was close but I got among the better half of the competitors and I was really satisfied - in the hot weather I couldn't do better. This year's Czech Championship took place in Slaný as usual. The three-round competition was exhausting, the semifinal in particular, as it was very hot, I was lucky I got to the final where I (also as usual) ended up 4th. I never do very well in this competition, even though I like it a lot.

October:

The competitions are over, so I plan to go to some rocks with Peťa and we choose Magic Wood. We find a good accomodation and it really helps us to regenerate. I climb many 8s and some unfinished stuff from past. On the very last day I finish Steppenwolf, a beautiful campus 8B.

November:

I'm in a great shape and it really works. First I climb an awesome project - Mentor. It's almost a ceiling and it has some cool moves. And on the very same day I come back to my longterm Nemesis: Rustam. This time everything goes smoothly and I climb it at the second attempt. I really appreciate this achievement as the initial part of this one is super hard. Towards the month's end I also visit a new area - Skalpsko, near Bystřice nad Perštejnem. I succeed with a very intense boulder over a blunt undercling. There is also a cool line on the left, a beautiful campus with grade about 8B.

December:

In December I'm not doing very well, either the weather is bad or I lack strength after a week pause. However it cannot ruin an impression of a very successful year. What is ahead of me in the upcoming year? Let's see and be surprised...

Tick list 2016 (please click)

Žádné komentáře:

Okomentovat