úterý 16. února 2021

Hřensko

O víkendu jsme s bráchou vyrazili do Hřenska. Každý máme v hlavě svůj projekt. Na místě se sejde velká banda. 

Jsou dvě místa, kde se pořádně boulderuje: u Playboy Manson a v Jeskyni Megalodona. Brácha hobluje svůj brutálně vytrvalostní projekt Warrior, který po nějaké hodině přelézá. Nechápu nic, je to dlouhé a na konci těžké. Skálič nezůstane pozadu a vybuší Marylin novou betou, i když na dírky je specialista, tak nevím, jestli mi jeho beta pomůže. 

 V Jeskyňce mám jasný cíl: Megalodon 8A+, po aktivaci a nějakých pokusech s Foxem přelézám (v jeho letech je to krásný výkon). Zkouší s námi i Magnus a také není daleko. Mezitím je Simča velmi blízko přelezení Good Morning... Pro krátké holky dosti silové. Ještě zkusím Megalodon Low, prodloužení zprava. Krásné atletické lezení, bohužel dírka bolí víc a víc a moc mi nesedí, a tak se přelez nekoná, i když do skoku dolezu asi čtyřikrát.


                            Megalodon 8A+ by Jakub Frič


At weekend my brother and me went to Hřensko, we both were set on our own project. And lots of other climbers came, too.

There are two places where awesome bouldering is going on: Playboy Manson and the Cave of Megalodon. Martin is working on his brutal endurance project – Warrior – and he climbs it later that day. I don't get it – it's super long and the finish is very difficult. Skálič climbs Marylin with a new beta, but I'm not sure it will work for me, for he is a real master of fingerholes.

My goal for today is clear: Megalodon 8A+. I succeed and so does Fox (at his age it's quite an achievement). Magnus tries it, too, and is very close to success. In the meantime Simča almost finishes Good Morning, which is a super power climb for a short girl. I also try Megalodon Low, longer version from the right, which is an amazing athletic climb, but I don't like the fingerhole and it doesn't really suit me, so I don't finish, even though I try the jump four times.

čtvrtek 11. února 2021

Combarelles

Po parádním týdenním tréninku mám velké nutkání jet "prodat" výkonnost na skály. Přemýšlím o nějakém projektu v rozumné vzdálenosti a vzpomínám si na jeskyňku nedaleko Ostrova u Macochy. Boulder už jsem zkoušel minulý rok, ale přišlo mi to sakra těžké. Jde o spojení boulderu, lehčího 7C a těžšího 8A, včera mi to zabralo asi tři hodiny. Jde asi o 15 kroků, ale nejtěžší je to kolem desátého. Vypaluji Combarelles 8B.

 

I really feel like using the great week spent by training outdoors. I'm thinking about some project not too far from here and I remember the small cave near Ostrov u Macochy. I've already tried this boulder last year but it seemed too hard then. It's a link of an easy 7C and a harder 8A. Yesterday it took about three hours. There are about 15 moves, the tenth one being the most difficult. I call it Combarelles 8B.

neděle 17. ledna 2021

Babí Lom - Mládež Z Dimenze X 8B - aktualizace o foto

Při zkoušení projektu na kameni Roof se mi podařilo přilomit jeden chyt. Původně jsem projekt šacoval určitě na 8C, teď to pro mě nabylo reálnější obrysy.

Jednu návštěvu jsem potřeboval na krokování a útok po hraně. Při druhé návštěvě už jsem párkrát držel hranu, ale tělo povolilo a buď jsem si kopnul na protější kámen, nebo jsem skončil s odřenými zády na kameni hned vedle. Třetí den vše klaplo. Cítím, že je to strop mé maximálky, takže nahazuji béčko a uvidíme. 

Bohužel fotku ani video nemám, v tom sněhu není vhodné místo kde a jak se zvěčnit. Ještě to půjde nastoupit vlevo a přelézt protisměr Juggernautem a do Mládeže Z Dimenze X, pro mě jasný zimní projekt, tak uvidíme.

 

Trying the project on the Roof rock I accidentally broke off a piece of stone and it made the whole project easier – I originally estimated it at 8C, this looks more real.

On my first visit I figured out the individual moves and attacked the edge. The second time I grabbed the edge several times but my body gave up every time and I either ended kicking the opposite rock or I grazed my back. The third time I finally succeeded. I can feel that the boulder hit my limits so I'd say it's an 8B, let's see.

Unfortunately, I don't have any photo or video, there wasn't any spot in teh snow where I could take a picture. There is also another option: starting the boulder from the left and climbing Juggernaut backwards to the Mládež Z Dimenze X boulder – I'm definitely going to make this my winter project and see where it gets me.

středa 13. ledna 2021

Babí lom vol. 5,6

V neděli a pondělí jsem byl opět na Babím Lomu, byla celkem kosa, pod převisy pěkně vymrzlo. První zastávkou je Krtek Čichá Stereo 7C+, těžký krok ze spoďáku, výměna nohou, přídrž a dobrá hrana.Hlavním cílem je strop, nejdřív ometení madla a výlezu. Je těžké vyhnout se kameni u druhého kroku, pak silové pohupy a je třeba vypustit nohu, no a výlez je kvůli troše ledu bitka jak hrom. Doupě Neřesti 8A/A+, asi.V pondělí jdu pod rozhlednu, další super strůpek, ale opět málo místa. Je větší zima, a docela zamrzám, ale po nakrokování se jdu projít. Po procházce dám dva pokusy a je hotovo, Core Training 7C+/8A.


 

On Sunday and Monday I went to Babí lom again. It was very cold and the ground under many overhangs was frozen. My first stop was Krtek Čichá Stereo 7C+, with a hard move from an undercling, a leg switch and a solid edge.

My main goal was the ceiling, but first I had to clean the bucket and the final part of the boulder. It's hard to avoid the rock close to the second move, then there are some power swings and I must leave one foot out, which is tough, too. The finish is also super hard due to ice.The boulder is called Doupě Neřesti and I guess it's an 8A/A+.

On Monday I start under the watching tower, where I find another nice climb, but again there isn't much space . The weather is colder than last time and I'm all numb with cold, but I take a walk and it helps. After that I finish the boulder at the second attempt – Core Training 7C+/8A

neděle 3. ledna 2021

Pěkný start do nového roku

Prvního máme s bráchou naplánovanou návštěvu do Vesce na okraji Liberce. Jdeme k Tygrovi, kde potkáváme Foxe, já se zakousnu do Bílého Tygra 8A+. Jde to ztuha, ale po asi 2,5 h stojím nahoře, radost veliká: strop mi docela sedí, ale výlez je pěkně jedovatej a je to hrozně dlouhé.Brácha leze brutálně silovo-vytrvalostní propojku z Tygra SD úplně doprava ven z převisu, a to bez rukavic. Škoda, chybí kousek. 

Pěkný den ve skalách na Nový rok, díky kluci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the 1st January I plan to visit Vesec near Liberec with my brother. We go to the Tygr rock and meet Fox, I go for Bílý Tygr 8A+. It takes about two and a half hours but finally I'm up. I'm very happy – the ceiling itself is quite ok, but the final part is pretty tough and the whole climb is awfully long.

Martin climbs a brutal power-endurance link from Tygr SD to the right and out from the overhang – without gloves. Too bad, he was really close.

What a nice day outdoors on the New Year's Day! Thanks a lot, guys!

úterý 29. prosince 2020

Co se povedlo v koronavirovém roce 2020

Napíšu krátce, co se mi povedlo, na to se vzpomíná lépe než na neúspěchy.

Ze závodů bych určitě vypíchl 3. místo na ČP v Teplicích nad Metují.  Na mezinárodní závod do Moskvy jsem nakonec nejel.
       ČP Teplice nad Metují 3. místo


Ze skal byl skvělý zimní výjezd s bráchou do Švajcu. 8Béčka Vecchio Leone, Primitivo Stand a Kubalik jsou skvělé lajny!                                         Vecchio Leone                                         Primitivo Stand

Na jaře bylo výborně, zážitek bylo přelezení boulderu Ohnivák na Sklapsku a podzimní Leda Kost na Holštějně, obou boulderů si nesmírně vážím kvůli hodně vysokému standardu.


                               Ohnivák


                                         Leda Kost

I'm going to briefly sum up my greatest achievements here – for they are easier to remember than the failures.

My biggest success at competitions was the 3rd place at the Czech Cup in Teplice nad Metují. Eventually, I didn't go to the international competition in Moscow.

As for outdoor climbing, I had super fun at the winter trip to Switzerland with my brother. The 8B boulders – Vecchio Leone, Primitivo Stand and Kubalik – are just amazing!

I enjoyed the spring climbing, too, finishing the Ohnivák boulder at Sklapsko in spring and the Leda Kost boulder at Holštějn in autumn was a great experience, I value both the climbs, they are both pretty hardcore.

úterý 15. prosince 2020

Babí lom vol.4

Práce mi bohužel nepřeje, tak se jedu podívat na Babí lom s vědomím toho, že si kdyžtak něco připravím na příště. Naštěstí jsou kameny pod převisy jsou suché, mokré jsou jen výlezové hrany. První zastávkou je nižší kamínek, po krokování skoro hned dávám. Baby Grc 7B?


Hned nad tím je krásný nižší strop, vyhrabu listí, ale levá hrana je totálně durch, snad příště.

                               Projekt 8A?

Jdu dozadu za Juggernauta, kde jsem minule našel parádní hranu. Ladím kroky a po půl hoďce jsem nahoře.


                   Ztracený Poklad 7B+/C?

Poslední zastávkou je převísek, kde trochu poupravím dopad.


                         Projekt 7C-8A?

Těším se na další návštěvu!

 

I don't have much time after work so I go to Babí lom – at least I can prepare stuff for my next visit. Luckily, the rocks under overhangs are dry and just the edges are wet. My first stop is a low boulder which I finish almost immediately – Baby Grc 7B?

Then there is a beautiful low ceiling, I start clearing the leaves but the edge on the left is soaked – maybe I'll try this one next time.

I pass Juggernaut and continue to a cool edge I found behind last time. I try the moves and after half an hour I'm up.

My last stop is a small overhang where I clear the space below.

Looking forward to the next visit!