pondělí 7. prosince 2015

Hirschwände - Leiwand

V neděli jsem měl v plánu vyrazit někam na skály, v merku jsem měl Hirschwände nebo mnohem bližší rest u Poličky. Abych pravdu řekl, moc se mi samotnýmu nechtělo jet 200km na dvě hoďky lezení, ale touha se podívat do nové oblasti a šance ve stropových boulderech se poslední dobou zvyšovaly. Od desetiboje mě bolel prst, ale do neděle už byl ok, a tělo odpočaté, jen to počasí mě dost zlobilo, v Brně totální mlha s mrholením, skončila jako v americkým filmu až asi 10km od Hirschwande, kde se přejíždí do jinýho údolí, najednou krásný modro, to jsem nepochopil. Poslední dobou se trápím s hledáním kamenů. Oblast jsem přešel a kameny se mi složitěji hledaly, přitom to bylo tak jednoduchý. Nicméně asi po půl hodině intenzivní turistiky v nepříjemném svahu nacházím můj cíl - úžasný strop. Bez respektu se rozlízám v této krásné liii a kroky celkem rychle jdou. Kroky jsou hrubě silové na celé tělo, slušné chyty a prakticky v čistém stropě. Nejtěžší mi příjde těžká výměna ve spoďáku se špatnýma nohama, levou poskok do oblé poličky a těžký udržení nohou, ( často nohy daleko ) pak z dírky následují dva výlezy, jeden o trochu těžší - Leiwand 8B a druhý House Of Pain 8A+. Při pokusu kdy celou stropovou linii přelézám, riskuji a zkusím to hned naprat do těžšího výlezu, nátah daleko, přískok a campusovou verzí ( takle to lezl i brácha ) skáču do topového madla, zhruba v polovině kroku se necítím dostatečně silný, že ten krok dotáhnu, ale dnes při mě stojí opravdové štěstí ( jak na počasí, tak proměnit svoji šanci ). Chci si ještě dolézt House a ejhle, najednou mi nejde tak lehce, jelikož jsem se totálně zatavil v Leiwandu, nicméně po pár pokusech se dostávám do dírky a přelez si nenechám ujít. Dneska to šlo nějak snadno, buď mi tento styl lezení sedí nebo je forma a nebo třetí možnost je klasa nižší, ale kdo ví... Už se těším na protější kopec a Merkenstein.On Sunday I planned to go climbing somewhere, I was looking into Hirschwände or a much closer remainder near Polička. To be honest, I didn't feel like driving somewhere 200 km for two hours of climbing but my desire to see a new area and my chances in ceiling boulders have been increasing lately. My finger had been hurting since the decathlon but it is fine by Sunday, and my body is fresh. Only the weather was bad, fog and drizzling in Brno but it ended like in an American movie about 10 km before Hischwande when you cross to another valley--suddenly nice blue sky, I don't get this. 

Lately I've been struggling with finding boulders. I missed the area and had troubles finding the boulders. However, about half an hour of intensive tourism on an unpleasant slope I find my goal--an amazing ceiling. Without respect I warm up in this beautiful line and the steps are quite easy. The steps require a lot of power from all body, the handholds are nice and practically on pure ceiling. There are two exits, one a bit harder (Leiwand 8B) and the other one House of Pain 8A+, I make them both. Today it was surprisingly easy, either this climbing style fits me or I am in shape, or, a third possibility, the class is lower... but who knows. Now I am looking forward to the opposite hill and Merkenstein.středa 2. prosince 2015

Desetiboj Brno

V úterý proběhl druhý oficiální závod v campusovém desetiboji na mém "domácím" vutku v Brně. Po skvělých přednáškách od Adama a Martina proběhl desetiboj na Vencovém "nářadí" mně se podařilo obsadit druhé místo.

Výsledky:


The second official contest in campus decathlon took place at my "home" Technical University in Brno. Great lectures by Adam and Martin were followed by a decathlon, where I was on the second place.

Rigger

Po polské misi se po cestě do Brna stavuji v Blansku, jestli se v projektu něco nezměnilo. Docela si věřím, že bych boulder mohl aspoň kroknout. Začátek je z oblé lišty a né moc dobré dírky s vysokou a těžkou patou, je fakt, že nástup nepatří k nejkrásnějším, následuje těžký fix do lišty, která je otočená opačně, přískok do hodně ostré lišty a celkem těžký krok do lepších lišt, pak už je to čistý campus. Dneska mně přelez zabral asi půl hodiny, ale celkově asi 4 peprný dny, dopad jsem celkem dodělal, ještě by to chtělo, ale to nechám na ostatních. Název - Rigger - dělník na vrtné věži s klasou do 8A+.After my Polish mission I stop in Blansko on the way to Brno to see if something has changed in the project. I believe I could at least prepare the steps. The beginning is from a curved crimp and a not very good hole with high and difficult heel, a hard fix to a crimp, jump to a very sharp crimp and a quite difficult step to better crimps, and then pure campus. The climb-over took me about half an hour today but in total about 4 hard days. I worked out the landing area, it would use some work work but I will leave it up to other. The name is Rigger and class not more than 8A+.

úterý 1. prosince 2015

Polská mise, Tanvald

Minulý víkend jsem s bráchou vyrazil směr Polsko, naším hlavním cílem se stala střecha nedaleko Szklařské Poreby. Je jasno a docela kosa, strop je krásně vymrzlý. Pro mě jasný cíl vylézt Czech Star. Kluci z Polska hodně vylepšili dopad a zkoušení je mnohem příjemnější. Nejdříve zkouším druhou část Czech Staru, kterou po zkrokování ihned dám, jdu proto na celou linii a nečekaně stojím ve výlezové plotně, mega radost a cítím se hodně silně. Ihned jdu zkusit novinku od Kadeje Polish Star, to už je úplně jiné kafe, jeden mnohem těžší krok a pak i těžší dolez, prokousáváme se zkrokováním, v prvním ostrém pokusu mně dochází sílá na konci stropu. Dám větší pauzu a v dalším pokusu si přelez nenechám ujít, radost mám ještě větší, protože linka je výrazně těžší než Czech Star. Myslím si že v dalších pokusech bych se už zatavil a přelez by se už asi nekonal, využil jsem momentální skvělé formy, skvělého počasí i vyladěné váhy. Další naší zastávkou je Tanvald, kde se mi daří vylézt From Heel a Odchod Z Inferna, bráchá přidává velmi těžkého Antichrista, začíná nám sněžit, po cestě dom ještě omrknem Panťák.
 
                                                                 vše Polish Star 8B                    Odchod Z Inferna 7C+Last weekend I went to Poland with my brother, our main destination was a roof near Szklarska Poreba. The sky is clear and it's quite chilly, the ceiling is nicely frozen. My plan is clear, to climb Czech Star. Polish guys have improved the landing area a lot so the trying is much more pleasant. First I try the second part of Czech Star, which I send immediately after preparing the steps, so I go for the entire line and suddenly I am standing on the top, I am really happy and feeling strong. Right away I follow to a new boulder by Kadej, Polish Star, which is a different class. One much harder step and much harder end, we make our way through the steps. In my first attempt I run out of energy at the end of the ceiling. I have a long break and make it at the next attempt--I am even happier because the line was much harder than Czech Star. I think I wouldn't make it in future attempts, I took advantage of the current shape, great weather and optimum weight. 

The next stop is Tanvald, where I manage to climb From Heel and Odchod z Inferna, my brother adds a very hard Antichrist, and then it starts snowing. On the way home we also check on Panťák.