středa 31. prosince 2014

Balancování roku 2014 a trochu statistiky

Statistika vylezených Boulderů:
Statistics of climbed boulders:

1 x 8B

Deep Throat Magic Wood

10 x 8A+

Black Porn Labák - Pravý Břeh
Malárie Jevišovice
Ko-Fan Sněžník
Machinarium Sněžník
Flying Spaghetti Monster Sněžník
Lebka Se Skříženými Hnáty Tisá Skála U Čáslavi
Electroboogie Magic Wood
Massive Attack Magic Wood
Progres Rudawy
Nobody´s Home Loučovice


3 x 8A/A+

Tragikomix Sloup
Hokus Pokus Chokus Sněžník
Srdečné Obětí Loučovice

20 x 8A

Raumühle Bahratal
Trap Door
Bahratal 
Zomig Labák - Pravý Břeh
TV Show Sasko
Palmala Sloup
Bombastium Bor
Švédský Závodník Hotofson Sloup
Gamba Sněžník
Unendliche Geschichte 2 Magic Wood
Nano Sex Magicwood-Averstal
Tytanovy Pudzian Solna Jama
Nothing Changes Magicwood-Averstal
Fake Pamplemouse Brione
Frogger Brione
Placebo Chironico
Kit Dynamite Chironico
The Bomb Is Explosion Magicwood-Averstal
Tornado Magicwood-Averstal
Katharsis Krkonoše
Blade Runner Přední Výton

Závody:

5. místo ČP Praha BB
2. místo ČP Praha Lokal Blok/Akropolis
63-64. místo SP Grindelwald
44. místo SP Insbruck
51.-53. místo SP Laval
53-54. místo MS Mnichov
4. místo ČP Teplice nad Metují
4. místo MČR Slaný
3. místo ČP Brno Výstaviště
3. místo Mejcup

S letošní boulderovou sezónou jsem velice spokojen, tajný sen, který jsem si před sezónou dal jsem si splnil vylezením svého prvního 8B Deep Throath v Magic Woodu. Na závodní scéně to mohlo být o trošku lepší. SP Grindelwald a Laval se mi vůbec nevydařil. Nejvíce se mi povedl SP v Insbrucku a docela MS v Mnichově. Trošku nespokojený jsem s výsledky na ČP, tak snad příští závodní rok bude zase o fous lepší, na boulderech uvidíme...


Contests:

5th place at Czech cup Prague BB
2nd place at Czech cup Prague Lokal Blok/Akropolis
63–64th place at World Cup Grindelwald
44th place at World Cup Innsbruck
51–53rd place at World Championship Munich
4th place at Czech Cup Teplice nad Metují
4th place at Czech Championship Slaný
3rd place at Czech Cup Brno Exhibition Grounds
3rd place at Mejcup

I am very happy with this year's bouldering season, I fulfilled my secret dream I set before the season -- I climbed my first 8B Deep Throat in Magic Wood. The contests could have been a bit better, I didn't do very well at the World Cup in Grindelwald and Laval. I did best at World Cup in Innsbruck and quite well in the World Championship in Munich. I am quite unhappy with the Czech Cup results, s hopefully, the next year will be better, we'll see on boulders...

pondělí 29. prosince 2014

Po svátkách na Bor

Po svátcích razíme s Martinem a klukama z Chocně - Marťasem, Šímou a Kubou na Bor, je krásně, sluníčko svítí, teplota hraniční -5st., v Náchodě žádný sníh, a tak si říkám, že to bude dobrý, taky že je, na kopci je tak max 5cm. Ukážu klukům bouldery kolem Ádr Fitnesu a pádím si zkusit zajímavej projekt a to Přizdisráč SD, daří se mi odlepit zadek, ale bez vydiny držení dalšího chytu jen bezmocně plácám lištu, uvidíme projekt min. za 8A+. V Střelným Prachu se lehce zlepším, ale bohužel ještě dost chybí. Poslední zastávkou je Peroxid Vodíku, který mi ze všeho jde nejvíce, i tady bohužel trochu chybí. Zase jsem se přesvědčil, jak je to na Boru těžký, že tady nic není zadarmo! Konečně končí doba obžerství a je čas pořádně makat, tak hurá do tréninku, už se těším.


After the festive days me and Martin and guys from Choceň (Martin, Šíma and Kuba) are off to Bor, the weather is nice, the sun is shining, the temperature on the border –5 °C, no snow in Náchod, so I tell myself it's gonna be fine and it is, there isn't more than 5 cm on the hill. I show the guys boulders around Ádr Fitnes and I am off to try an interesting project, Přizdisráč SD, I manage to lift my butt but without a view of holding another hold I only powerlessly slap the crimp, we'll see.. it's a project of at least 8A+. I am better at Střelný Prach, but still a lot is missing. The last stop is Peroxid Vodíku, I do best here but still a bit is missing. I again saw how difficult it is at Bor, nothing comes for free! Finally the time of overeating is over and it's time to work hard, so let's train, I am already looking forward to it.

Sváteční Škrovád

Na Boží hod se s Peťou stavujem na Škrovádě, dlouho jsem tady nebyl a tak jsem zvědavý, co nového vzniklo a jak to tady vlastně vypadá, moc se mi nedaří, dávám bouldery kolem 7Béčka, ale radost z lezení mi to nekazí. Nejvíce jsem znechucen jasným sekáním v boulderu Kunhutina Modlitba, vím jak ta dirka brala předtím, navíc tady materiál skoro vůbec nesolí.

Kvůli tomuto zlepšení chytu se mi daří udělat novinku, snad logickou.
Jdu ještě na Sarajevo, zkouším staré pro mě zakleté projekty, trošku se v nich zlepšuju, ale na přelez to není, po pár hodinách jedem do Chocně.On the Boxing Day me at Peťa stop by at Škrovád, I haven't been there for a long time, so I am curious what has appeared and what it looks like there. I am not doing very well, sending boulders around 7B but it doesn't spoil my joy of climbing. I am most disgusted by cutting in Kunhutina Modlitba boulder, I know that the hole used to be like before, moreover they don't put almost any salt on material here. 

But due to the improvement of the hold I make a new things, hopefully a logical one. 

I go to Sarajevo, trying old projects (enchanted for me), I improve a bit but no climb-over. After a few hours we are off to Choceň.

pondělí 1. prosince 2014

Skalpy z jihu

O víkendu proběhlo parádní setkání na jihu čech, konkrétně v Loučovicích a Přední Výtoni, domlouvám se Lukym co a jak, trochu nás trápí předpověď počasí, ale v našem případě se ukáže, že risk je zisk. V sobotu klasicky vstávám hodně brzo ráno, jsme totiž domluveni na 9h v Loučovicích. Konečně jsou super podmínky a můj cíl je jasný Srdečné Objetí, krásný silový boulder o čtyřech krocích. Po hoďce je to doma, cítím formu, jak hrom.Přesunujem se dále k Vimperským Svěrákům, mě zaujme Nobody´s Home, hodně tvrdá klasika od Rosti Štefánka, chci si zkusit jestli to vůbec jde. Musíš udržet dva velmi malé chyty a velice dobře trefit oblé madlo pod převisem, to vše se zvláštními nohami, jsou dost vpravo a dělá se tam taková divná koza. Dám pár pokusů a celkem si věřím, bohužel kůže ubývá velice rychle. Po asi 5-6 pokusech se mi podaří udělat klíčový krok a stojím nahoře, mám ohromnou radost, i když mě z z toho malého chytu poprve v životě totálně praskne bříško a valí krev, jako je vidět např. z americkcýh videí :). Podařilo se mi udělat asi druhý přelez a vylét dva nejtěžší bouldery v Loučovicích za jeden den, dost dlouho jsem tomu nevěřil.        omluva za kvalitu, foťák nějak zlobí

S Lukym se nám asi po hoďce daří dešifrovat Vildovy Vimperský Svěráky, to je velká paráda, oblá hrana, která hodně otvírá. Přichází Pája a  s ním okračujem dále nahoru k vyhlídce, po cestě se nám daří udělat FA Černýho Vasila, bohužel varianta ze sedu, je tak 8A+ -8B - paneláková hrana, něco pro bráchu. Pod vyhlídkou je od Sebastiana nový skok Sprung, mně to příjde docela těžký, hlavně koordinačně, skočíš nahoru a musíš skrčit nohy, jinak zavadíš o matice. Sobotu zakončujem v okolí krásné hrany Bismarc, s Lukym lezem lištové schody vedle, moc pěkné, ale příjde nám to docela těžké, večer zakončujem příjemným pokecem s klukama z Budějic, jídlo, pivko panáček a v 10h už spím v autě. V neděli chci jít na Blade Runnera, fakt boží silová medvědice v silně převislém kýlu. Tady musí zaplesat srdce každého silového lezce, moc vyrovnaný boulder s hodně kroky a moc příjemným materiálem, pro mě nejhezčí boulder na jihu. Během zkoušení doráží Petr Schwarz, který dělá pěkné fotky a mně se asi po 1h daří přelez.Od Oliho se dozvídáme, že včera přelezl Porcelán a tak neváháme a jedem ho s Lukym zkusit, bohužel podmínka, síla a kůže už nejsou na takové úrovni, jako včera. Díky moc klukům za velmi pěknou návštěvu a díky tam nahoru za velmi hodnotné přelezy. Gratuluji i ostatním klukům, tak zase někdy...
An awesome gathering in Southern Bohemia took place at the weekend, specifically in Loučovice and Přední Výtoň. I get up very early on Saturday as usual, we are meeting at 9 in Loučovice. Finally the conditions are great and my goal is clear, Srdečný objetí, a nice four-step power bouilder. I send it after one hour, I feel extremely fit. 

Then we move on to Vimperské Svěráky, I am intrigued by Nobody's Home, very hard classics b Rosťa Štefánek, I want to try it to see if it's possible at all. You have to hold two very small holds and hit a round handle under an overhang, all that with very strange legs, they are way to the right. I have a few attempts and feel pretty confident, unfortunately my skin is wearing out too dast. After 5 or 6 attempts I manage to do the key step and I am standing on the top. I am really happy, although my figertip bursts for the first time in my life and blood is running out as can bee seen e.g. in American videos :) It was probably the second climb-over and clib two harders boulders in Loučovice in one day, I couldn't believe that for quite some time. 

Approximately in an hour me and Luky manage to decipher Vilda's Vimperský Svěráky, great stuff, round edge, which opens a lot. Pája joins and we go uphill to a view point, on the way I send FA Černý Vasil, unfortunately the low variant, it is some 8A+–8B, panel edge, that's something for my brother. Under the view point, there is a new jump by Sebastian, Sprung, which I find quite hard, mainly for coordination, you jump up and have to bend your legs not to hit the bolt nuts. We end Saturday around a nice edge Bismarc, and later with chat with guys from Budějovice, food, beer, shots and at 10 p.m. I am already sleeping in the car. On sunday I want to go to Blade Runner -- the heart of every power climber must rejoice. A very balanced boulder with a lot of steps and very pleasant material, for me the nicest boulder in the South. A send it after one hour. 

Oli tells us he climbed Porcelán yesterday, so we don't hesitate and go try it but the conditions, strength and skin are not at the same level as yesterday. Many thanks to guys for a very nice visit and thanks up there for very valuable climbs. congratulations also to other guys, see you again soon...