středa 31. prosince 2014

Balancování roku 2014 a trochu statistiky

Statistika vylezených Boulderů:
Statistics of climbed boulders:

1 x 8B

Deep Throat Magic Wood

10 x 8A+

Black Porn Labák - Pravý Břeh
Malárie Jevišovice
Ko-Fan Sněžník
Machinarium Sněžník
Flying Spaghetti Monster Sněžník
Lebka Se Skříženými Hnáty Tisá Skála U Čáslavi
Electroboogie Magic Wood
Massive Attack Magic Wood
Progres Rudawy
Nobody´s Home Loučovice


3 x 8A/A+

Tragikomix Sloup
Hokus Pokus Chokus Sněžník
Srdečné Obětí Loučovice

20 x 8A

Raumühle Bahratal
Trap Door
Bahratal 
Zomig Labák - Pravý Břeh
TV Show Sasko
Palmala Sloup
Bombastium Bor
Švédský Závodník Hotofson Sloup
Gamba Sněžník
Unendliche Geschichte 2 Magic Wood
Nano Sex Magicwood-Averstal
Tytanovy Pudzian Solna Jama
Nothing Changes Magicwood-Averstal
Fake Pamplemouse Brione
Frogger Brione
Placebo Chironico
Kit Dynamite Chironico
The Bomb Is Explosion Magicwood-Averstal
Tornado Magicwood-Averstal
Katharsis Krkonoše
Blade Runner Přední Výton

Závody:

5. místo ČP Praha BB
2. místo ČP Praha Lokal Blok/Akropolis
63-64. místo SP Grindelwald
44. místo SP Insbruck
51.-53. místo SP Laval
53-54. místo MS Mnichov
4. místo ČP Teplice nad Metují
4. místo MČR Slaný
3. místo ČP Brno Výstaviště
3. místo Mejcup

S letošní boulderovou sezónou jsem velice spokojen, tajný sen, který jsem si před sezónou dal jsem si splnil vylezením svého prvního 8B Deep Throath v Magic Woodu. Na závodní scéně to mohlo být o trošku lepší. SP Grindelwald a Laval se mi vůbec nevydařil. Nejvíce se mi povedl SP v Insbrucku a docela MS v Mnichově. Trošku nespokojený jsem s výsledky na ČP, tak snad příští závodní rok bude zase o fous lepší, na boulderech uvidíme...


Contests:

5th place at Czech cup Prague BB
2nd place at Czech cup Prague Lokal Blok/Akropolis
63–64th place at World Cup Grindelwald
44th place at World Cup Innsbruck
51–53rd place at World Championship Munich
4th place at Czech Cup Teplice nad Metují
4th place at Czech Championship Slaný
3rd place at Czech Cup Brno Exhibition Grounds
3rd place at Mejcup

I am very happy with this year's bouldering season, I fulfilled my secret dream I set before the season -- I climbed my first 8B Deep Throat in Magic Wood. The contests could have been a bit better, I didn't do very well at the World Cup in Grindelwald and Laval. I did best at World Cup in Innsbruck and quite well in the World Championship in Munich. I am quite unhappy with the Czech Cup results, s hopefully, the next year will be better, we'll see on boulders...

pondělí 29. prosince 2014

Po svátkách na Bor

Po svátcích razíme s Martinem a klukama z Chocně - Marťasem, Šímou a Kubou na Bor, je krásně, sluníčko svítí, teplota hraniční -5st., v Náchodě žádný sníh, a tak si říkám, že to bude dobrý, taky že je, na kopci je tak max 5cm. Ukážu klukům bouldery kolem Ádr Fitnesu a pádím si zkusit zajímavej projekt a to Přizdisráč SD, daří se mi odlepit zadek, ale bez vydiny držení dalšího chytu jen bezmocně plácám lištu, uvidíme projekt min. za 8A+. V Střelným Prachu se lehce zlepším, ale bohužel ještě dost chybí. Poslední zastávkou je Peroxid Vodíku, který mi ze všeho jde nejvíce, i tady bohužel trochu chybí. Zase jsem se přesvědčil, jak je to na Boru těžký, že tady nic není zadarmo! Konečně končí doba obžerství a je čas pořádně makat, tak hurá do tréninku, už se těším.


After the festive days me and Martin and guys from Choceň (Martin, Šíma and Kuba) are off to Bor, the weather is nice, the sun is shining, the temperature on the border –5 °C, no snow in Náchod, so I tell myself it's gonna be fine and it is, there isn't more than 5 cm on the hill. I show the guys boulders around Ádr Fitnes and I am off to try an interesting project, Přizdisráč SD, I manage to lift my butt but without a view of holding another hold I only powerlessly slap the crimp, we'll see.. it's a project of at least 8A+. I am better at Střelný Prach, but still a lot is missing. The last stop is Peroxid Vodíku, I do best here but still a bit is missing. I again saw how difficult it is at Bor, nothing comes for free! Finally the time of overeating is over and it's time to work hard, so let's train, I am already looking forward to it.

Sváteční Škrovád

Na Boží hod se s Peťou stavujem na Škrovádě, dlouho jsem tady nebyl a tak jsem zvědavý, co nového vzniklo a jak to tady vlastně vypadá, moc se mi nedaří, dávám bouldery kolem 7Béčka, ale radost z lezení mi to nekazí. Nejvíce jsem znechucen jasným sekáním v boulderu Kunhutina Modlitba, vím jak ta dirka brala předtím, navíc tady materiál skoro vůbec nesolí.

Kvůli tomuto zlepšení chytu se mi daří udělat novinku, snad logickou.
Jdu ještě na Sarajevo, zkouším staré pro mě zakleté projekty, trošku se v nich zlepšuju, ale na přelez to není, po pár hodinách jedem do Chocně.On the Boxing Day me at Peťa stop by at Škrovád, I haven't been there for a long time, so I am curious what has appeared and what it looks like there. I am not doing very well, sending boulders around 7B but it doesn't spoil my joy of climbing. I am most disgusted by cutting in Kunhutina Modlitba boulder, I know that the hole used to be like before, moreover they don't put almost any salt on material here. 

But due to the improvement of the hold I make a new things, hopefully a logical one. 

I go to Sarajevo, trying old projects (enchanted for me), I improve a bit but no climb-over. After a few hours we are off to Choceň.

pondělí 1. prosince 2014

Skalpy z jihu

O víkendu proběhlo parádní setkání na jihu čech, konkrétně v Loučovicích a Přední Výtoni, domlouvám se Lukym co a jak, trochu nás trápí předpověď počasí, ale v našem případě se ukáže, že risk je zisk. V sobotu klasicky vstávám hodně brzo ráno, jsme totiž domluveni na 9h v Loučovicích. Konečně jsou super podmínky a můj cíl je jasný Srdečné Objetí, krásný silový boulder o čtyřech krocích. Po hoďce je to doma, cítím formu, jak hrom.Přesunujem se dále k Vimperským Svěrákům, mě zaujme Nobody´s Home, hodně tvrdá klasika od Rosti Štefánka, chci si zkusit jestli to vůbec jde. Musíš udržet dva velmi malé chyty a velice dobře trefit oblé madlo pod převisem, to vše se zvláštními nohami, jsou dost vpravo a dělá se tam taková divná koza. Dám pár pokusů a celkem si věřím, bohužel kůže ubývá velice rychle. Po asi 5-6 pokusech se mi podaří udělat klíčový krok a stojím nahoře, mám ohromnou radost, i když mě z z toho malého chytu poprve v životě totálně praskne bříško a valí krev, jako je vidět např. z americkcýh videí :). Podařilo se mi udělat asi druhý přelez a vylét dva nejtěžší bouldery v Loučovicích za jeden den, dost dlouho jsem tomu nevěřil.        omluva za kvalitu, foťák nějak zlobí

S Lukym se nám asi po hoďce daří dešifrovat Vildovy Vimperský Svěráky, to je velká paráda, oblá hrana, která hodně otvírá. Přichází Pája a  s ním okračujem dále nahoru k vyhlídce, po cestě se nám daří udělat FA Černýho Vasila, bohužel varianta ze sedu, je tak 8A+ -8B - paneláková hrana, něco pro bráchu. Pod vyhlídkou je od Sebastiana nový skok Sprung, mně to příjde docela těžký, hlavně koordinačně, skočíš nahoru a musíš skrčit nohy, jinak zavadíš o matice. Sobotu zakončujem v okolí krásné hrany Bismarc, s Lukym lezem lištové schody vedle, moc pěkné, ale příjde nám to docela těžké, večer zakončujem příjemným pokecem s klukama z Budějic, jídlo, pivko panáček a v 10h už spím v autě. V neděli chci jít na Blade Runnera, fakt boží silová medvědice v silně převislém kýlu. Tady musí zaplesat srdce každého silového lezce, moc vyrovnaný boulder s hodně kroky a moc příjemným materiálem, pro mě nejhezčí boulder na jihu. Během zkoušení doráží Petr Schwarz, který dělá pěkné fotky a mně se asi po 1h daří přelez.Od Oliho se dozvídáme, že včera přelezl Porcelán a tak neváháme a jedem ho s Lukym zkusit, bohužel podmínka, síla a kůže už nejsou na takové úrovni, jako včera. Díky moc klukům za velmi pěknou návštěvu a díky tam nahoru za velmi hodnotné přelezy. Gratuluji i ostatním klukům, tak zase někdy...
An awesome gathering in Southern Bohemia took place at the weekend, specifically in Loučovice and Přední Výtoň. I get up very early on Saturday as usual, we are meeting at 9 in Loučovice. Finally the conditions are great and my goal is clear, Srdečný objetí, a nice four-step power bouilder. I send it after one hour, I feel extremely fit. 

Then we move on to Vimperské Svěráky, I am intrigued by Nobody's Home, very hard classics b Rosťa Štefánek, I want to try it to see if it's possible at all. You have to hold two very small holds and hit a round handle under an overhang, all that with very strange legs, they are way to the right. I have a few attempts and feel pretty confident, unfortunately my skin is wearing out too dast. After 5 or 6 attempts I manage to do the key step and I am standing on the top. I am really happy, although my figertip bursts for the first time in my life and blood is running out as can bee seen e.g. in American videos :) It was probably the second climb-over and clib two harders boulders in Loučovice in one day, I couldn't believe that for quite some time. 

Approximately in an hour me and Luky manage to decipher Vilda's Vimperský Svěráky, great stuff, round edge, which opens a lot. Pája joins and we go uphill to a view point, on the way I send FA Černý Vasil, unfortunately the low variant, it is some 8A+–8B, panel edge, that's something for my brother. Under the view point, there is a new jump by Sebastian, Sprung, which I find quite hard, mainly for coordination, you jump up and have to bend your legs not to hit the bolt nuts. We end Saturday around a nice edge Bismarc, and later with chat with guys from Budějovice, food, beer, shots and at 10 p.m. I am already sleeping in the car. On sunday I want to go to Blade Runner -- the heart of every power climber must rejoice. A very balanced boulder with a lot of steps and very pleasant material, for me the nicest boulder in the South. A send it after one hour. 

Oli tells us he climbed Porcelán yesterday, so we don't hesitate and go try it but the conditions, strength and skin are not at the same level as yesterday. Many thanks to guys for a very nice visit and thanks up there for very valuable climbs. congratulations also to other guys, see you again soon...

středa 26. listopadu 2014

Mejcup 2014

Vrcholem letošní sezóny byl bezesporu Mejcup, kvalifikace byla trefená dokonale, lezlo se na VUT outdoor, indoor, friťáku a nejtěžší prásky byli na kotelně, dal jsem 28 boulderů ze 30ti a do finále to stačilo z 5tého místa. Podařilo se mi i pošetřit nějaké síly a hlavně kůži na flédskou saunu. V 18h začalo finále žen a bylo zajímavý sledovat holky, jak se s tím perou, pro zasloužené vítězství si dolezla Petra Růžičková, na druhém místě skončila Eliška Vlčková a třetí Karin Bílková. Naše finále začalo někdy okolo 20h, v prvním černém boulderu jsem bohužel o kousek nedotál pravou strukturu, ve druhém jsem lehce zaimprovizoval a dal z první, to mě nakonec posunulo mezi nejlepší tři. Trojka, byla na všechny moc těžká a skok nám museli zlehčit, nejvýše vylezl Martin, který neudržel topovou kouli, stálo ho to vítězství. Ve čtyřce, v koulích jsem se cítil dobře, pak chyběla vytrvalost. Celkově mě to hodilo skvělé třetí místo, těsně druhý skončil Martin a vyhrál Áda, byl to napínavý boj o vítězství. Následovala klasická párty, kde jsem si pokecal se spoustou lezců a bylo to moc fajn, takže 20tý ročník, jaký bude? Nechme se překvapit...The top event of this season was, without a doubt, Mejcup. The qualification was perfectly tailored, we climbed at the Brno University of Technology outdoor, indoor at Friťák and the most difficult spots were at Kotelna. I sent 28 boulders out of 30 and made it to the finals from the 5th place. I even managed to save powers and, more importantly, skin for a sauna. The women's finals started at 6 p.m. and it was interesting to watch them fight with the boulders. Petra Růžičková deserved her victory, the second one was Eliška Vlčková and the third one Karin Bílková. Our finals started around 8 p.m., in the first red bolder I unfortunately didn't finish the structure on the right, in No. 2 I improvised a bit and made it at the first attempt, which eventually rocketed me among the first three. No. 3 was too difficult for everybody and they had to make one jump easier for us. Martin got the highest but then didn't stick to the top ball, which meant he lost victory. In No. 4, in balls, I felt good but endurance was missing. It was total third place, Martin was second and the winner Adam, it was a nerve-wrecking fight. The competition was followed by a classic party, where I talked to a lot of climbers and it was really nice. So 20th year, what will it be like? Let's be surprised...

úterý 18. listopadu 2014

Úspěšné Polsko

O víkendu jsme s bráchou byli navštívit naše kolegy v Polsku. První zastávkou jsou Sokoliki, kde mi bohužel ve fleši v Progresu usolí noha, tak dávám na druhej, líbí se mi nižší varianta, která je sama o sobě 7C+, a celkově za 8A- 8A+. Jak udělám první pasáž s velkým štěstím dolézám i tu druhou, mám radost, že dokážu trochu zabrat. Martinovi se podaří vylézt úplně celou linii za 8B. Další zastávkou je Katharsis, moc krásná linie po trochu ostřejších chytech, po ladění prvních dou kroků už nepouštím a dolézám si pro TOP, Martin fleš.

                        Katharsis 8A

Jelikož je za hodinu a půl tma spěcháme na moc pěkný stropový projekt, mně nejdou dva kroky, už není z čeho brát, brácha tuto linii před tmou vylézá a vzniká fantastický boulder Czech Star 8B.                 Čištění v Czech Star 8B

V neděli tady ještě zůstáváme a přelézáme dva pěkné bouldery. Cestou nazpátek navštívíme Tanvald, kde se nám daří vyléz Pojď Mi Hop 7C, začíná pršet, tak jedem domů. Chtěl bych moc poděkovat Michalovi a jeho kamarádům za průvodcování!

Video http://vimeo.com/111977289

Další info na:

http://martinstranik.blogspot.cz/

http://lowersilesiaclimbing.blogspot.cz/

At the weekend I went with my brother to visit our colleagues in Poland. The first stop was Sokoliki, where my foot unfortunately slides in flash in Progres, so I only make at the second attempt. I like the low variant, which is itself a 7C+, together 8A-8A+. I make the first part and with a lot of luck also the second one, I am happy I am able to use my strength. Martin climbs the whole 8B line. The next stop is Katharsis, a very nice line on a bit sharper holds, after tuning the first two steps I make it to the top, Martin makes it on flash. 

Since it's going to be dark in one hour and a half, we hurry up to a very nic ceiling project, I can't make two steps, no power left, my brother makes it to the top of this lice before dark and a fantastic boulder Czech Star 8B is created. 

We stay on Sunday too and climb two nice boulders. On the way back we visit Tanvald, where we manage to climb Pojď Mi Hop 7C. Then it starts raining, so we ho gome. I would like to thank to Michal and his friend for guiding us!Video http://vimeo.com/111977289

More info at:

http://martinstranik.blogspot.cz/

http://lowersilesiaclimbing.blogspot.cz/

neděle 9. listopadu 2014

ČP Brno Výstaviště

Tento víkend se konal poslední závod českého poháru v boulderingu, tentokrát v Brně na Výstavišti. Moc jsem se na tento závod těšil. Minulý týden jsem si až na jeden trénink s mistrem Ádou dal odpočinek a proto jsem se cítil výborně. V pátek jsme se s miláčkem naladili krásnými přednášky Ády, Lucky Hrozový a Radka Jaroše. Zpět k závodům, v kvalifikaci se mi překvapivě dařilo a jako ve Slaném jsem postupoval z prvního místa, moc dobře jsem věděl, že to vůbec nic neznamená. V neděli jsou na programu nejdřívě holky, kde suveréně vyhraje Petra Růžičková před Nelly Kudrovou, my jdeme na řadu ve 12.30h. Ve finále jdu na řadu jako poslední, leze mi výborně, jednička na první pokus, ve dvojce bohužel padám z skoro topové hrany, trojku proběhnu a ve čtyřce se bohužel trápím s růžovými bublinami, nakonec je pro mě z toho pěkné třetí místo.                                     problem 1                            problem 2                                     problem 3                           problem 4

Můj první cíl byl být na bedně, to jsem splnil, ale pomýšlel jsem na druhé místo, kde jsem chtěl potrápit bráchu, dneska určitě šlo vyhrát, ale neměl jsem potřebné štěstí, které je v boulderingu tak důležité. Zvítězil brácha a pro velice pěkně  druhé místo si dolezl Ondra Nevělík. Celkově jsem za celý rok obsadil taky třetí příčku, Kuba Hlaváček a Martin byli prostě lepší, nezbývá než všem pogratulovat. Chtěl bych pochválit Hozu Zbranka a jeho tým za nápadité bouldery a organizátorům za moc pěkný závod, teď už jenom Mejcup...                         dvě třetí místaThe last event of the Czech Bouldering Cup took place the last weekend, this time in the Brno Exhibition Grounds. I really looked forward to the event. Except for one training with master Ada I had rest the preceding week, so I felt great. On Friday, me and my darling tuned up with nice lectures by Ada, Lucie Hrozová and Radek Jaroš. Back to the competition; in the qualifications, I did surprisingly well and just like in Slaný I got to the final from the first place. But I knew it didn't mean anything. On Sunday, the first ones to go are girls, the masterful winner was Petra Růžičková, followed by Nelly Kudrová. Our turn is at 12:30. I am the last one to go in the final, I am doing really well, No. 1 at the first attempt, in No. 2 I unfortunately fall off almost the top edge, I run through No. 3 and in No. 4 I unfortunately struggle with pink bubbles, all in all it's a nice third place. 

My first goal was to be among the top three, I made it but I was hoping for the second place, where I wanted to make my brother a hard time. I definitely could have won today but I didn't have the necessary luck, which is so important in bouldering. The winner was my brother and Ondra Nevělík was second. In the overall year-round ranking I was also third, Jakub Hlaváček and Martin were simply better, I can do nothing but congratulate. I would like to praise Honza Zbranek and his team for inventive boulders and the organizers for a very nice event, now only Mejcup...

Švýcarské posunutí laťky na 8B!

Po týdnu mám konečně čas napsat článek o překrásném a veleúspěšném výletu do Švýcarska. 3 týdný před odjezdem dřu jak mezek, abych natrénoval na vysněné 8B. Na výlez jedu s bráchou, manželkou Peťou a Katkou.            La Dance 7C (+)  skvělej font výlez!

Náš cíl je co nejdéle zůstat v Magic Woodu a pak se podívat na dva dny do Brione, hned druhý den lezení je jasno, že v úterý se musíme balit a přejet do Brione, protože sem má přijít sněžení, moc nám to nevadí, protože jedem na místo, kde jsme ještě nebyli.                   skoro jako Usain Bolt

Z oblasti jsem byl úplně odvařenej, co linka to skvost, super kvalitní a krásně barevná žula, dále nevím jak to popsat, asi jenom samé superlativy. Je tady sice pár boulderů, ale lezci s výkoností 7C - 8A toho litovat nebudou!                              Molonk 7C

Nejvíce se mi líbilo u vody, pořádný převis, krásný dvě 8A po chytech, to mě moc bavilo, vůbec asi nejhezčí linie co jsem v životě lezl je Frogger 8A, krásné stisky, spoďáky a fantastické kroky, to jsem si říkal, na jakých kvacích v ČR někdy lezem.                                        mlok v Brione                                  Fake Pamplemouse 8A                                       Brione je nejlepší...

V Brione, jsme měli zprávy, že Magic je stále špatný, tak jsme jeli na 3 dny do Chironica, to se ukázalo jako skvělá volba, mně se tady podařilo přidat dvě 8A, ale nejvíc jsem měl radost z Peti, která vylezla relativně těžké 6A+ a nějaké další lehčí bouldery.Peťa a 6A+, škoda fleše, na druhý pokus s velkým přehledem.           Satiricon 6A+ - svižné obliny

V neděli večer opět razíme do Magicu, říkám si jak to bude mokrý, naštěstí sníh už není a bouldery celkem rychle vysychají. První týden výjezdu se mi moc dobře nelezlo, cítil jsem se unavený a asi přetrénovaný. V pondělí konečně dám Bombu                                makaci na stromě

a v úterý dvě 8A+ Elektroboogie a Massive Attack, konečně se cítím výborně, síla je podmínka taky a tak ve středu spočnu a soustředím se na hlavní útok výjezdu na Deep Throath 8B, na začátku výjezdu jsem si vyzkoušel kroky, ale byl jsem úplně marný. Ve čtvrtek se jdu podívat do skal jestli je spoďák konečně suchý a je, rychle běžím do kempu a v 9h si už osvěžuji kroky, ty se mi daří dát celkem rychle, ale problém je to spojit. První pasáž do dobré pozice z které se útočí do lišty bych odhadoval, tak na 7B, pak následuje pro mě limitní krok ze spoďáku daleko do lišty, samostatně bych to viděl někde mezi 7C- 7C+ a relativně dost nepříjemný odlez, tak za 7B+ -7C. Dávám celkem slušný pokusy, ale ze spoďáku do lišty je vždy něco špatně, nedaří se mi jí hlavně dobře trefit, po celkem asi dvouch hodinách příjde ten správný pokus. Začátek rychle proběhnu a s vypětím všech sil trefuji a správně držím lištu, pak následuje těžká špička a nepokazit, štěstí se ke mě přiklání a stojím nahoře, radost je obrovská, moje první i když podle serveru 8a.nu lehčí 8B. Myslím si, že ten krok ze spoďáku už bych jentak nedal, všechno se tady sešlo úplně úžasně! Po dvou letech si posunuji laťku na tuto úžasnou metu, cítím velkou satisfakci, za tvrdý trénink.

                    všechny fotky Deep Throath 8B                              oslava 8B

Do konce výjezdu přidám ještě nějaký sedmičky a jedno 8A                                 Tornado 8A FA

na Steppenwolfa si budu muset počkat až na příští rok. V Magicu se dařilo nejen mně, ale i mé Peťulce, která vylezce Oh Birgit, pěkná hrana 6B nebo B+,

                            Oh Birgit

pak přidala, dost těžké 6A,

                          Okkultischt

v projektu má rozpracovanou pěknou linii Die Schöne 6C nebo 6B+, myslím, že příště boulder nemá šanci.


               Die Schöne 6C nebo 6B+

Brácha se celkem rychle proběhnul v Practice Of The Wild a první 8C je na světě, samozřejmě přidal spoustu osmiček. 8Béčka, v kterých musel jenom zabrat, lezl neuvěřitelně rychle. Stihli jsme si udělat dva pěkné výlety, jeden v Brione, kde příroda úžasně vymlela koryto řeky

                   krásný výlet pod Brione

a druhý výlet do nejvýše položené vesnice ve střední Evropě Avers Juf.
          sněhulák jménem Jarda Mrkvička                                         panorama                    Avers Juf 2126 n.m.

Během výjezdu nám dvakrát pršelo, jednou chvilku při prvním odjezdu z Magicu a jedno dopoledne v Brione, v Chironicu jsme měli 3 dny sluníčko. Při návratu do Magicu, jsme měli neuvěřitelné štěstí na počasí z 6 dní bylo 5 dní jasno, kolem 10 stupňu ve stínu, ale v noci klesaly teploty lehce pod nulu.                           ranní námraza na stanu

Musím říct, že výjezd byl naprosto dokonalý co se týče úspěchu, tady je seznam:

Deep Throath 8B Magic Wood
Massive Attack 8A+ Magic Wood

Elektroboogie 8A+ Magic Wood ( sice píší lehčí, ale mě to dalo zabrat víc než všechny 8A v lese ) Nothing Changes 8A Magic Wood
Fake Pamplemouse 8A Brione
Frogger 8A Brione
Placebo 8A Chironico
Kit Dynamite 8A Chironico
The Bomb Is Explosion 8A
Magic Wood
Tornado 8A - FA, Magic Wood - nejprve jsem si tuto linku očistil a pak se mi jí podařilo přelézt, je to krátkej boulder, ale jde o pěkný silový 4 pohyby.

Na závěr jako bonus video - Švýcarské posunutí laťky podzim 2014After a week I finally have time to write a post about our beautiful and very successful trip to Switzerland. I worked really hard for 3 weeks before departure to train for my dream 8B. I went to the trip with my brother, my wife Peťa and Katka.

Our goal is to stay in the Magic Wood as long as possible and then to go to Brione for two days. On the very second day of our climbing it's clear that on Tuesday we have to pack up and go to Brione because snow is about to come. We don't really mind because it's a place we've never been to. 


I was totally knackered by the area, every line is a gem, extremely high quality and beautifully coloured granite. I don't know how to describe it further, just superlatives. There are few boulders but climbers with levels 7C–8A will not regret it!

I liked it most by the water, a cool overhang, two nice 8A on holds, I really enjoyed it. Probably the most beautiful line I've climbed in my life is Frogger 8A, nice grips, low starts and fantastic steps, I was really telling myself what kind of stuff we sometimes climb on in the Czech Republic. 

While in Brion, we had new that Magic was still bad, so we went to Chironico for 3 days, that showed to be a great choice, I managed to ass two 8A's but I was most happy for Peťa, who climbed a relatively hard 6A+ and some other easier boulders.

On Sunday evening we are off to Magic again, I expected it to be moist but fortunately there is no snow left and boulders dry off quite fast. In the first week I wasn't that good at climbing, I felt tired and probably also over-trained. On Monday I finally send Bomb and on Tuesday two 8A+, Elektroboogie and Massive Attack. Finally I feel great, there is strength and conditions, so on Wednesday I have a rest and concentrate on the main attack of the trip, Deep Throat 8B. I tried the steps at the beginnig of the trip but I was completely hopeless. On Thursday I go to the rocks to have a look if the bottom part is finally dry and it is, so I run to the campsite and already at 9 a.m. brush up on the steps, these are quite easy but it's a problem to connect them. I would estimate the first phase to the good position from where you attack the crimps as 7B, then there is a step (limiting for me) from the bottom part far to the crimp, separately I would see it somewhere between 7C and 7C+, and a relatively unpleseant climb off, maybe 7B+ to 7C. I have some decent attempts but something is wrong between the bottom part and the crimp, most importantly I am unable to hit it properly. After some two hours there is the right attempt. I quickly run through the beginning and with great effort I hit and correctly hold the crimp, then a difficult toe, do not mess it up now, the fortune is on my side and I am standing on the top. Huge delight, my first, although, according to the 8a.nu server easier, 8B. I think I wouldn't to the step from the bottom part again, everything just worked together perfectly! After two years I am hopping to his new level and feel great satisfaction for hard training. I'll have to wait for Steppenwolf until the next year. 

Peťa was also doing great, and my brother ran fast through Practice of the Wild and the first 8C is born, if course he added a lot of 8's. He climbed 8B's, where he just had to pull hard, incredibly fast. 

I have to say the trip was perfect in terms of results, here's the list:

Deep Throat 8B Magic Wood
Massive Attack 8A+ Magic Wood
Elektroboogie 8A+ Magic Wood (they write that an easier one but it seemed to me more difficult than all 8A's in the wood) 
Nothing Changes 8A Magic Wood
Fake Pamplemouse 8A Brione
Frogger 8A Brione
Placebo 8A Chironico
Kit Dynamite 8A Chironico
The Bomb Is Explosion 8A Magic Wood
Tornado 8A - FA, Magic Wood - I first cleaned this line and then I managed to climb it, it's a short boulder but with nice 4 strength movements. 

úterý 7. října 2014

Vydařený Bor

Na celý víkend jsem měl naplánovaný výlet do Boru, bohužel v pátek mě přepadla teplota a nějaká střevní viróza, tak jsem rád, že jsme jeli aspoň v neděli. Mám dva hlavní cíle, prvním z nich je Včelí Kyt 8A+/8B, kde se přesvědčím, že na jeden krok stále vůbec nemám, tak si spravím chuť 3D Objektu 7C+, který mám z minula rozlezený, startuje se ze spoďáku nápalem do lišty a pak už to jde, minule jsem se jenom odlepil ze země, dnes mi to jde mnohem lépe a po pár pokusech útočím na lištu a přelez se daří.3D Objekt

Teď je na řadě Peťa s Pajasem a jdeme k Rock and Rollu 6A+, Pajas vymýšlí program a po pár nálezech dává. Peťa je na tom taky dobře, postupně se zlepšuje a poslední krok do madla dělá campusovou verzí bez noh, je vidět, že domácí campus jí svědčí a tady to jasně dokazuje.Rock and Roll

Na 11h máme naplánovanou hlavní stage pod mega hranou na údolní straně Básníka, máme tady asi 8 -10 matic, je tady brácha, David Kozel a Kadej, všichni zkoušíme tuto krásnou linii, ale je to moc těžké. Martinovi to jde samozřejmě mnohem lépe, než nám a dá jeden velmi pěkný pokus, kde doleze až do dvou děr, ale bohužel tam mu dají stopku výlezové lišty, odhadovaná klasa je 8B! Po zkoušení tohoto skvostu se mi daří s Kadejem přelézt zajímavou hranu Roza Chutor 7B,  která je hned vedle, jdem ještě na Pergamen 7C+, ale tam jsme marní. Vzpomenu si ještě, že bych mohl zkusit jeden projekt na Kontejnéru, stejný start jako Popelář, ale rovně, vůbec mi to nejde, vidím to tak na 8A+? Pokračuju za Peťou a Pajasem, kteří buší na Borůvce, Peťe se daří suprový přelez Černé Jahody za 6A, to mám velkou radost.Černá Jahoda

Já obíhám okolo a dělám nové lehké bouldery do 6A. Než jdem z kopce dolů se Pajasovi daří urvat novou oblou hranu s názvem Pro Dámy 6A.Pro Dámy

Okolo 17h musíme jet, čeká nás totiž dlouhá cesta, škoda, že nemůžeme zůstat déle...I had planned a trip to Bor for the whole weekend but on Friday I was overcome by elevated temperature and some intestinal virus disease, so I am happy we went there at least on Sunday. I have two main goals, the first one is Kvělí Kyt 8A+/8B, where I see that I still can't manage ne step. I'll make up for it on 3D Objekt 7C+, which I already started last time; this time I was doing much better and make it over. 

Now it's Peťa's and Pajas' turn and we go to Rock and Roll 6A+, Pajas makes up the programs and sends it after a few attempts. Peťa is also doing great and suceeds.

The main stage under a huge edge is planned for 11 a.m. in the valley side of Básník. We have some 8–10 nuts, and there are my brother, David Kozel and Kadej, we all try this nice line but it's too difficult. Naturally, Martin is doing much better than we and he has one very nice attempt when he climbs up to two holes but unfortunately he is stopped by the crimps, the estimated class is 8B! After trying this jewel, me and Kadej succeed at climbing an interesting edge Roza Chutor 7B, which is right next to it. We also go to Pergamen 8A+ but we are hopeless there. I also remember that I should try one project at Kontejner, the same start as Popelář but straight, I'm not any good, maybe an 8A+? I follow Peťa and Pajas who are working hard at Borůvka, Peťa makes a great climb over Černá Jahoda 6A, I'm really happy for her. 

I run around and make new easy boulders up to 6A. Before we go downhill, Pajas manages to graba new rounded edge Pro Dámy 6A. 

We have to leave around 5 p.m., too bad we can't stay longer but there's a long way t go...

pondělí 6. října 2014

Sněžník
ranní mlha

Předminulý víkend se naše výprava ve složení já, Peťa a bratránek Pajas vydala na sever republiky, bohužel počasí nám moc nepřálo. Co se týče mých výkonů, tak se mi vůbec nedařilo buď mokrý, nebo teplo a nebo už to mám přebraný a je to moc těžký. Pájovi a Pétě se dařilo, dali nějaká 6A a mají zálusk na těžší věci, tak snad příště výjde lépe počasí...Kouzelné pavučiny


 
                                                            

 Peťa První Kroky 6A

u dalšího 6A nechybělo moc

The next-to-last weekend me, Peťa and my cousin Pajas went to the North, unfortunately the weather was not very nice. As far as my performance is concerned, I didn't do very well, either it was too moist or too hot or I have already climbed some stuff and the rest is too difficult. Paja and Peťa did better, they sent some 6A's and they are looking into some more difficult things, so hopefully the weather will be better next time...