úterý 29. ledna 2019

Krasoň v krase

V sobotu mám v plánu navštívit novinky od Martina Švece. Jsem sice rozsekaný z desetiboje, ale je třeba trénovat a rád si vyčistím hlavu na čerstvém vzduchu. Jdu na Krasoně z Dobojana, za mě perla veliká, po zkrokování a pár pokusech se můžu radovat. Přidávám ještě Mamuta, který mi přijde zatraceně těžký. Mrknu na další projekty a letím za bráchou do Sloupu.

Zjišťuji, že jsem si zapomněl Scarpy v jeskyni, tak znovu na Holštejn a zpět, celkem rallye cesta, i když jedu pomalu, uklouzaný sníh je pacholek. Zavěsím se do Kapky Z Poháru Nesmrtelnosti, ale jsem už hodně jalovej, ani nekrokuji a pádím domů.                   
                                                        Kapka Z Poháru Nesmrtelnosti

On Saturday I plan to visit some new boulders by Martin Švec. I'm still tired from the decathlon but I need some training and fresh air to clear my head. I try Krasoň z Dobojana, which is really great. And after figuring out the moves and several attempts I can celebrate. I also add Mamut which seems pretty hard to me.

I check out several other projects and hurry to Sloup to meet my brother. I find out that I forgot my Scarpa shoes in the cave, though, so I must return to Holštejn and then back again. The journey is in a rallye style, even though I drive slowly, the slippery snow is really tricky. I try Kapka Z Poháru Nesmrtelnosti, but I'm too tired to do the moves so I head back home.
                                                    

neděle 27. ledna 2019

10boy Ostrava

Letos již pátý ročník desetiboje – sakra ten čas letí. Jako vždy je první podnik naplánovaný v Ostravě. Novinkou letos je, že se účastníme i kvalifikace, takže žádná výhoda na finále už není + používáme nové bodovací tabulky. Je tu spousta silných mladých pušek a Pišta ze Slovenska, takže o dobré výkony je postaráno.

V kvaldě se mi daří celkem solidně, i když v přesazích si tak silný nepřijdu, ale 60 vteřin na kouli je solidních. Následuje famózní přednáška Adama, slovy klasika: kdo umí, umí. Krásné fotky a povídání o Americ je prostě dechberoucí, díky.

Finále je naplánované v 19.30. Prvních 5 disciplín jde celkem dobře, ale pak zatuhnu a už to tak slavné není. Naštěstí i kluci v druhé polovině závodu nešlapou na pedály a já se štěstím uhájím druhé místo. Zajímavý byl souboj o třetí příčku, kdy Štěpa Volf ztratil na Adama 7 bodů. Suverénně vyhrál brácha a v novém bodování dosáhl na excelentních 8858 bodů. Já dosahuji 8463 bodů. Už se těším na druhé kolo, které se bude konat v Hangáru v Brně koncem března.

                                         Foto: Pepe

This year was the fifth year the decathon took place - damn it, time runs so fast. As always the first round takes place in Ostrava. This year, unlike before, we take part in the qualification so we don't have any advantage for the final + we use new score tables. There are many strong young guys and Pišta from Slovakia, so we don't have to worry about the quality of the performance.

I'm doing fine in the qualification, though I have my weak spots, but 60 seconds on the ball is quite good. Adam gives us an awesome lecture then, with cool photos and talk about America. It's just breathtaking, thanks a lot.

The final is scheduled for 7.30 p.m. The first five disciplines are ok but then I lose drive and it's not so good then. Fortunately the guys aren't pushing it too much, either, so I'm lucky enough to defend the second place. What was interesting was the fight for the third place, Štěpa Volf was 7 points behind Adam. My brother earned the first place and  he got amazing 8858 points in the new scoring system. I got 8463 points. I'm already looking forward to the second round at Hangár in Brno at the end of March.