pondělí 13. ledna 2014

Hodinka na Velé


Na Velé se mi podařilo přelézt nádherný oblinový boulder Žába SD 7C/C+??? ( na obrázku g), díky kluci.

I managed to climb a beautiful rounded boulder Zaba SD 7C/C+ ??? (g in the picture) at Velá, thanks, guys.

neděle 5. ledna 2014

Novinky v Ludvíkově

V sobotu jsem s Peťou vyrazil do Ludvíkova. Celou cestu je mlha, až na posledních 30km mizí a já si pořádně oddechnu. Jsem napnutý, jak struna, jestli jsou kameny suché, na místě zjišťuji, že je to ok, sice chyty trošku vlhnou, ale to neavdí. Během dne se mi podaří dát plno sedmiček z toho 4 parádní first ascenty 7C -8A a cítím se silně, holt domácí trénink se vyplácí! Peťa má radost z pohybu v Orbiteru 7A, kde si zkouší začátek. Více o novinkách ve videu...
On Saturday me and Peťa went to Ludvíkov. It is foggy all the way there but in the last 30 km the fog disappears and I am really relieved. I can't wait to see if the rocks are dry, on the spot I find it's ok, the holds are getting moist a bit but it doesn't matter. During the day I send many 7s, 4 of them great first ascents 7C–8A and I feel strong – home training pay off! Peťa is happy about Orbiter 7A, where she tries the beginning. More about the news in the video.

pátek 3. ledna 2014

Video z Humpolce


Nedávno jsem navštívil boulderingovou oblast Humpolec, dal jsem si tu práci a sestřihal jsem video, snad se bude líbit :)
Recently I visited the Humpolec bouldering area, I made an effort to cut the video, hopefully you'll like it :)

středa 1. ledna 2014

Zhodnocení roku 2013 - souhrn úspěchů a neúspěchů.

V krátkosti ve statistice zhrnu co se za rok 2013 událo.

Závody: úspěchy:  seřazeno od nejlepšího výsledku čeho si vážim.

2. místo na ČP BB Praha ( po 3 letech jsem porazil bráchu )
2. místo Adidas Praha Troja
1. místo ČP Husky X Praha Výstaviště
2. místo Mejcup 2013 ( totoho výsledku bych si vážil mnohem více, kdyby se Adam nezranil a já bych regulérně skončil na 2 místě, proto řadim tento úspěch na poslední místo. )

neúspěchy: seřazeno od největšího neúspěchu.
10. místo MČR Slaný 
6. místo ČP Teplice nad Metují
5. místo MSR Bratislava
4. místo Lokal Block Praha
11. místo MČR Zlín - obtížnost

Skály: úspěchy: 
seřazeno od nejlepšího výsledku čeho si vážim.

8A+/8B Diamant Bahratal
8A+ Raiden Bor
8A+ Voigas Magic Wood
8A+ Idefix Sloup
8A+ Venom Kamiena Gora
8A+ H5N1 Sloup

Celkově: 119 nad 7A
                 87 nad 7C
                 27 nad 8A
                 18 8A
                 8 8A+
                 1 8A+/8B

neúspěchy:

Asi nemám žádný výrazný neúpěch.

Cíle pro rok 2014: závody:

Vyhrát ČP v boulderech ( je to nereálné, ale tento skalp mi chybí )
Vyhrát jeden ČP
Vyhrát MČR
Jet na dva závody SP

Cíle pro rok 2014: skály:
1 8B
10 a víc 8A+
30 nad 8A                               Diamant 8A+/8B Bahratal


Short statistics to sum up 2013.

Contests: successes: descending from the best result I appreciate.

2nd place at Czech Cup BB Prague (I won over my brother after 3 years)
2nd place at Adidas Praha Troja
1st place at Czech Cup Husky X Praha Výstaviště
2nd place Mejcup 2013 (I would appreciate this result much more if Adam hadn’t injured himself and it had been a proper 2nd place, so I rank this result on the last place)

fails: descending from the worst fail
10th place Czech Championship Slaný
6th place Czech Cup Teplice nad Metují
5th place Slovak Championship Bratislava
4th place Lokal Block Praha
11th place Czech Championship in Lead Climbing Zlín

Rocks: successes: descending from the best result I appreciate
8A+/8B Diamant Bahratal
8A+ Raiden Bor
8A+ Voigas Magic Wood
8A+ Idefix Sloup
8A+ Venom Kamiena Gora
8A+ H5N1 Sloup

Total:      119 above 7A
                 87 above 7C
                 27 above 8A
                 18 8A
                 8 8A+
                  1 8A+/8B

fails:
Probably no fail
Goals for 2014: contests:

Win a Czech Cup in boulder (not real but still missing this scalp)
Win one Czech Cup
Win Czech Championship
Go to two Wold Championship events

Goals for 2014: rocks:
1 8B
10 and more 8A+

30 above 8A