pondělí 19. ledna 2015

Königshöhle

O sobotním výletu si můžete přečíst na: http://martinstranik.blogspot.cz/

                            Hormonstau 8A

You can read about our Saturday trip at: http://martinstranik.blogspot.cz/

středa 14. ledna 2015

Novinky ve Staré Rasovně

Podařilo se mi udělat dva nový bouldery ve Staré rasovně na Holštejně. Prvním z nich je Královna Oblin - těžký krok ze spoďáku a Královna Krásy - morfo krok ze spoďáku do dobrého.1. Královna Oblin 7C

SD ze spoďáku doleva do lišty a přes oblinu doprava do lepšího, konec v poličcce, bez chytů vlevo ve spáře včetně noh.

2. Královna Krásy 7B

SD ze spoďáku mocným nátahem mírně doprava do dobrého chytu a nahoru, konec v poličce. Klasa 7A-7B+, dle výšky lezce.I managed to do two new boulders in Stará rasovna at Holštejn. The first one is Královna oblin - a difficult step from a squad - and Královna krásy - a morpho step from a squad to a good hold.

SD from a squad to the left to the crimp and over the curve to the right to the better, end in the rack, without hold n the left in the crack including legs. 

SD from a squad with a power reach slightly to the right to a good hold and up, end in the rack. Class 7A–7B+, according to the climber's height.

neděle 4. ledna 2015

Restart 8a.nu, videa z mých nejtěžší boulderů

Myšlenka restartovat server 8a.nu už mi v hlavě ležela delší dobu. O víkendu jsem zamakal a vložil všechny bouldery nad 7C, takže mé výkony můžete pravidelně sledovat i na tomto nejznámějším lezeckém portálu na světě - TICK LIST 8A.NU. Aktualizoval jsem seznam z mých nejtěžších boulderů, přidal jsem pár videí, které se podařilo natočit a seřadil jsem je od nejtěžších k nejlehčím.The idea to restart the 8a.nu server was on my mind for quite some time. I worked hard at the weekend and inserted all boulders above 7C, so you can see my performance and results also in this best known climbing portal in the world - TICK LIST 8A.NU. I updated the list of my most difficult boulders, I added a few videos and I ordered them from the most difficult ones to the easiest ones.

pátek 2. ledna 2015

Po novém roce do Krasu

Dneska jsem měl volno a chtěl jsem především se podívat do krasu, kde na mě již pár návštěv čeká Rustam. Dost se obávám počasí, protože skoro všude je jinovatka naštěstí na tomto kameni jenom ve výlezu a tak můžu boulder zkoušet. Rustam mi bohužel vůbec nejde, tak se přesunuji o kousíček vedle, kde se mi daří udělat jednu novinku Dmitrii max 7C, půjde i nižší start a to teprve bude peklo, odhaduji tak 8A+ až 8B. Výlet si zpříjemním objevením krásného projektu v jedné malé jeskyňce a jedné nižší lehce převislé desky na Holštejně                        


                     

                          Dmitrii 7C                       Dmitry a Rustam, ruské mašiny :)I had a free day today and I wanted to visit the Moravian Karst, where Rustam had been waiting for me during my several visits. I was afraid of the weather because it was frosty almost everywhere but fortunately on this boulder only in the start and then I can try it. But I am no good at Rustam, so I move to another one, where I manage to do one new things, Dmitrii, max. 7C, lower start will also be possible, and that will be a hell, I guess 8A+ to 8B. The trip becomes more pleasant when I discover a nice project in a small cave and one lower a bit overhanging plate at Holštejn.