čtvrtek 25. listopadu 2021

Výlet do Švajcu

O výletě do Švajcu si můžete přečíst na bráchových stránkách, přijde mi zbytečné se opakovat: http://martinstranik.blogspot.com/2021/11/trip-swiss.html

Za cíl jsem měl pořádně potrápit Daggera v Crescianu, ale síla bohužel chyběla. I přesto se mi v Ciloši podařilo přelézt Faginatora a Der Nihilist. Ve Švajcu jsem zvládl November Rain, Jungle Book ze stoje a tvrdou klasiku La Pelle Left, takže jsem byl se závěrečným dnem spokojen, ještě jsem dokázal zabrat. Snad nám bude příště více přát počasí, videa viz níže.                    November Rain 8A+

                       La Pelle Left 8A

You can find all the details about our trip to Switzerland on my brother's blog, so I don't think it's necessary to repeat it all here: http://martinstranik.blogspot.com/2021/11/trip-swiss.html

My main goal was climbing the Dagger boulder in Cresciano, but I wasn't strong enough for it. But I managed to climb Faginator and Der Nihilist in Ciloš and November Rain, the standing version of Jungle Book and the classic hard La Pelle Left boulder in Switzerland. So I'm quite satisfied with the last day, I made the best of it. I hope the weather will be better next time. Watch the videos.

středa 10. listopadu 2021

Šerifská Hvězda

Další návštěvy v Rudicích přináší svoje ovoce. Po dalších třech dnech konečně dokážu spojit začátek Hitmakera a Šeriffa. Silový boulder s nejtěžším desátým krokem na konci. V kuse se mi to zdálo těžké, navíc poslední krok jsem dělal ze dvou špiček, krokově mě to ale hodně bavilo a výlez už je za odměnu. Zde přikládám topo kamenu, ze strůpku půjde ještě jedna linka s jedním až dvěma výlezy.1. Hitmaker 7B+/7C
2. Šerifská Hvězda 8B
3. Fajnšmekr 7A4. Plejr 8A+
5. Stráž Přírody 6B
6. Šeriff 7C+

My next visits to Rudice brought fruit. After three days I finally make the link between the beginning of Hitmaker and Šeriff and make a new power boulder with the tenth move being the most difficult. It seemed hard to climb in one piece (besides, I made the last move from both toes), but the moves were fun and I really enjoyed it and the finish was a piece of cake, actually. I attach the topo of the rock, there is another new line from the ceiling, with one to two possible endings.

úterý 2. listopadu 2021

Další návštěvy v Rudicích

Další tři návštěvy v Rudicích přinesly pěkné úlovky. Nejdříve po 4 dnech zkoušení přelézám brutální špičkovací problém Plejr – asi 5 kroků přes špičky, paráda. 

Při další návštěvě přelézám Sheriffa, má stejný start jako Fajnšmekr, ale pak jde v protisměru Plejera. Sranda je taková, že kroky jsou úplně jiné, dolézá se do super pěkné novinky za 6B+ Stráž Přírody až na vrchol kamene. 

Mám tady ještě rozlezené dva super těžké projekty, nějak ze strůpku, to jsem ještě nezkrokoval. V neděli jsem byl blízko spojit Hitmakera s Sheriffem, za mě 7B+/C do 7C+, všechno hodně v kompresi, bez odpočinku, těším se na další návštěvu. Videa a fotky žádné nemám, chce to druhého člověka nebo točit někde ze svahu, zkusím to příště nějak vymyslet.


My next three sessions in Rudice brought several interesting climbing achievements. First I score a brutal Plejr boulder – after our days of trying. There are about five moves on toes, pretty cool stuff.

During the next visit I climb Sheriff, the boulder that has the same start as Fajnšmekr but continues in the opposite direction of Plejr. The fun part is that the moves are completely different in this direction and the finish is a new 6B+ boulder – Stráž Přírody on the top of the rock.

I also work on other two super hard projects from the ceiling but I haven't figured out the moves yet. On Sunday I was pretty close to making a link between Hitmaker and Sheriff for about from 7B+/C to 7C+, I'm really looking for the next visit. I don't have any photots or videos, it requires another person or recording from the slope. But I'll try to figure it out next time.