sobota 27. října 2018

Chironico ve znamení 8Áček a pěkných výletů v okolí...


Už dlouho mám s rodinkou zamluvené ubytování asi 30 km od Chironica. Počasí nám vychází, celý týden je hezky, někdy až moc teplo. Podaří se mi vylézt klasiky klasik jako Willenberg Dach, Serre Moi Fort, Tricky, Alpha Moon atd...

Hlavním cílem bych Shadowfax, který ale i po třech dnech obléhání odolal. Nejtěžší krok je z vysoké nohy přískok do dobré, ale malé řezky, bohužel to bylo nad moje síly. Kousek od ubytování máme pro Elču dětské hřiště, kam chodíme každý den, a také chodíme na procházky ke zvířátkům. Byli jsme i na parádních výletech: na přehradě Lago di Luzzone, pěkné zřícenině Semione, ale asi nejlepší byly vodopády v Biasce. V den odjezdu začíná pršet a vypadá to, že bude pršet dlouho, tak zase někdy v budoucnu :)         
                       Nevylezený Shadowfax 8B

                     Zřicenina Semione                                Přehrada Luzzone

 

                  Dětské hřiště kousek od ubytování                                Vodopády v Biasce


Some time ago I booked an accommodation about 30 km from Chironico for our family and the time has come to go. The weather si good, the whole week is sunny, sometimes maybe a bit too hot. I climb some of the most popular boulders, like Willenberg Dach, Serre Moi Fort, Tricky, Alpha Moon etc...

My main goal was Shadowfax, but  after three days of trying it still stayed undefeated. The hardest move is the jump to a good but tiny hold, unfortunately it was too much for me. There is a playground for Elča near the place we stay, we were there every day. Also we made several great trips: the Lago di Luzzone dam and the ruins of the Semione castle but the best of all were the Biasca waterfalls. It started raining on the day of our departure and it seems it will rain for a while, so see you next time, Chironico :)

pondělí 1. října 2018

Sváteční Ostaš a Zemská Brána

Poslední týden moc netrénuji, spíše odpočívám a v plánu je sváteční páteční Ostaš. Nebyl jsem tu dlouhou dobu, a tak se moc těším. V 7 h přijíždím na parkoviště, v lese je krásně sucho a chladno a upaluji na Radiátor, kde mám co lézt. Po rozlezu v Hopsinkové Šťávě, jdu na Zakázané Uvolnění Low, po zkrokování rychle přelézám a přesunuji se pod Omertu Low, to je jiná písnička. Za mě TOP boulder v ČR: 13 vyrovnaných kroků ve velkém převisu. Nejdříve mi moc nejde přískok z lišty do dírky, pak bojuji s natečením, ale štěstí je dnes na mé straně. Posledním boulderem v převisu je Don Corleone Low, zle mě trápí přehození noh doprava, ale opět můžu slavit – tři osmy za dopoledne rozhodně potěší. Za chvilku Kuba Jedla také přelézá Omertu, i když výlez je dramatický. Smekne se mu noha, ale drží, gratulace! Jdu zkusit OM, tady nula bodů, odlepím se skočím, tečuji, ale bez náznaku zachycení v liště. Jdeme dále na Světelný Rok SD, krásný lištový boulder, podmínka a síla už odchází, a tak aspoň krokuji – krásná lajna! Vedle na Vesmíru přelézám Klidný Bicák, přísný kousek. Poslední zastávkou je The Game, já zkouším SD a Kuba ze stoje, už jsem ale unavený a na přelez to zdaleka není. Krásný den ve skalách.

Po cestě nazpátek se ještě stavím na Zemskou bránu, mám tady dávný rest, Blondýnu z Londýna. Koukám, že přibyl chyt – taková sklopená polička, ta tu určitě nebyla. Pamatuji si, že se útočilo z takových lišt nebo z bočáku vlevo, tenkrát jsem to ani nezkrokl a obtíže byly v osmém stupni. Dnes celkem rychle kroknu, přichází tma, tak už s čelovkou. Daří se mi spadnout, ještě úplně na konci: blbě založím špičku, ta mi vyjede a dostávám vrata, přeskočím dopad a sjíždím po nohou metr a půl koutem až na zem, naštěstí se nic zásadního neděje. Za další asi tři pokusy přelézám, je to krátký a intenzivní boulder, paráda. Konečně je sucho, to se to leze...


Last week I haven't been training much and tried to relax, the plan is to go to Ostaš on Friday. I haven't been there for a long time and I'm looking forward a lot. At 7 a.m. I arrive to the parking lot, it's cool and dry in the woods, so I hurry to Radiátor, where I have a lot of stuff to climb. After a warm up at Hopsinková Šťáva I move to Zakázané Uvolnění Low, which I climb quickly, and then under Omerta Low, which is a totally different story. For me this is a TOP Czech boulder – 13 well-balanced moves in a big overhang. First I struggle with the jump from the ledge to the hole and later with swelling but I'm lucky today. The last boulder in the overhang is Don Corleone Low, I have trouble with getting my legs to the right but in the end I can celebrate again. Well, three 8s in one afternoon... that's pretty good! A little bit later Kuba Jedlička climbs Omerta, too, the finish is a bit dramatic because his foot slips, but he finishes anyway, congratulations! I try OM, but all in vain, I jump and touch but can't grab the ledge. So we move to Světelný Rok SD, a nice boulder with ledges. We are nearly out of the conditions and power, so I just try the individual moves – what a beautiful line! At Vesmír I climb Klidný Bicák – that was a good one. Our last stop is The Game, I try the SD and Kuba goes for the standing version. I'm far too tired to finish, but the day in the rocks was amazing...

On our way back home I stop at Zemská Brána, I have an unfinished business with the Blondýna z Londýna boulder. It looks like there is a new hold which hasn't been there before. I remember climbing from the ledges or a side-pull on the left, I couldn't do even the single moves back then. This time I do all the moves quite quickly, the evening falls in the meantime so I have to use a headlamp. I fall down at the end of the boulder – I place the toe badly and slide a meter and a half from the dihedral down to the ground, fortunately I'm ok. After three more attempts I finish, it's a short but intense boulder, great, finally it's dry and one can climb...