úterý 21. června 2011

SG sraz Bor

Tak ve zkratce, o víkendu proběhl Singing rock sraz na Boru. Přijela vzácná návštěva z Brazílie Felipe Carmago, který si vyzkoušel pár pěkných věcí na Boru z nichž se mu podařilo vylézt 5 Minut Před Smrtí 7C+. Mně se nezvykle dařilo nejdříve jsem vylezl Právo Útrpné 8A, pak od Martina novinku na pyramidce Tutanchamon 7C a druhý den Prison Break Left Start 7C+ dvakrát po sobě. Peťulce se podařilo parádně vylézt Plast 6A, kterej vylezla těsně před přeháňkou. V sobotu jsme jenom lezli a skoro vůbec nepršelo. Zato v neděli se přehnala jedna větší přeháňka a sešlo z natáčení Draka a King Konga. S Pítrsem jsme točili hlavně Prison Break a 5 Minut, byl to už teda takovej trénink.Just in short: there was a Singing Rock meeting at Bor at the weekend. Felipe Camargo from Brazil came, tried a few things and managed to climb 5 minut před smrtí 7C+. I was very successful, I made Právo útrpné 8A, then Martin’s pyramid new tutanchamon 7C and the following day Prison break left start 7C+ twice. Peťulka managed to climb Plast 6A just before the rain came. On Saturday we were only climbing and it almost didn't rain. But on Sunday the rain was quite heavy and we had to call off shooting Drak and King Kong. With Pítrs we shot mainly Prison break and 5 minut, it was rather a training.

úterý 14. června 2011

Opět Bor

Tento víkend jsme s Peťulkou opět navštívily Bor, bylo trošku vlhko, ale zato chladněji než minulý víkend. Během víkendu se mi podařilo přelézt Divadlo Bez Zábradlí 7C a pár dalších sedmiček, z čehož bych vyzvednul Rock Machov 7A, je to pěknej lištovej boulder, gradující k vršku. Největší radost mně asi udělalo Ďáblovo Zlo 7A+, kde jsem za tři roky vytočil asi do 100pokusů :) Péťe se taky pěkně dařilo v Třídění Odpadu 5C a CIA 5A FA. Pěkný pokusy dávala ještě v boulderu vedle - Plast 6A na Odpadkovým Koši, ale zatím to nepustilo, tak snad příště. Tentokrát jsme v Boru potkali Foxe, Lůbovic family a Svišťovic grupu, snad o víkendu zase :)


This weekend me and Peťulka visited Bor again. It was a bit moisty but colder than the last weekend. During the weekend I managed to climb Divadlo bez zábradlí 7C and a few more 7a. I want to point out Rock Machov 7A, a nice crimp boulder escalating to the top. I was most pleased by Ďáblovo zlo 7A+ where I had some 100 attempts over three years :) Péťa did well in Třídění odpadu 5C and CIA 5A FA. She also had nice attempts on the boulder aside - Plast 6A on Odpadkový koš but it didn't ler her through, maybe next time. This time at Bor we met Fox, Luba's family a Svišť's group, hopefully next weekend again :)

středa 8. června 2011

Čertovy Hrady, Bor

V pátek večer se vydávám s Peťulkou na Čertovy hrady mám tady o minule totiž rozdělaný jeden krásný boulder. Jde o super hranu, silovka jako ve Švajcu a obliny jako ve Fontáči. Dá se říct, že nejtěžší je první krok, zatáhnout pořádně za bočák pravou rukou a dostat se do lepšího, pak už poplácat obliny a je vyhráno. Po pár pokusech mě to pouští a docela mi to sedne myslím si, protože pak jsem zkoušel nástup a už jsem ho nedal, název Briliant 7B+-7C, je to opravdový skvost!

Je tady ještě jeden parádní projekt nástup stejně a doleva přes dvě malý lišty tak 8A+? chtělo by to podmínku. V dubnu jsem tady ještě vylezl hned vedle jednu hranu do 7B. V sobotu ráno přejíždíme na Bor, zkouším kde co, ale nejvíc mě zaujme krásná hrana těsně před vyhlídkou, nejdřív poladím dopad a hurá na to. Těžký je svírání hrany a pak následný krok do topu. Půjde to nasoupit i ze sedu a bude to osma, jak vyšitá. Padám ještě dvakrát z topu, ale dalším pokusem to pouští tak vzniká další krásná linka na kopci Talisman někde taky okolo těch 7B+-7C.V průběhu dne ještě zkouším Mao Ce-Tunga 8A, ten mi moc nejde, je to vlhký. Dám Shyb na Maratonu a na 7A+ mi to příjde těžký i Mimo Princip Slasti je těžký. Petrušce se podaří odškrtnout si jeden projekt z minula Krize 5B.Večer se nám naskytne krásný západ slunce.V neděli přelézáme starší věci hned vedle Kontejnéra, nazval jsem ho Odpadkový Koš, jsou tady pěkný lehčí bouldery, Péťe se podaří po mocném boji vybušit Lachtana Kočičího 5Ca mně zase Božský Vítr, je to už starší věc, ale docela pěkná, klasa se pohybuje někde do 7B.

Jdeme dál na Atlantidu, zkouším jí docela dost a moc mi to nejde na původních 6C je to úlet, viděl bych to někde 7A-7A+. Už jsme unavení tak jdem k autu, cestou potkáme ještě Sviště tak mu ukazuju kde a co zhruba je. Byl to super víkend na skvělejch skalách, tak doufám brzy znova na Boru!On Friday evening me and Peťulka go to Čertovy hrady. I have one nice boulder there from the last time. It’s a great edge, power thing like in Switzerland and curves like in Fontáč. I can say the first step is the most difficult, then you reach the side part and it’s there. I manage after a few attempts and  I think it fits me because later I try the start and don’t make it. Briliant 7B+-7C, a true jewel!

 There’s yet another great project, the start is the same and then to the left over two small crimps maybe 8A+, it'd need a condition. In April I climbed here one edge up to 7B just next to it. On Saturday morning we move to Bor, I try many things but then I’m attracted by a nice edge in front of the viewpoint, I work on the landing and then I go for it. Holding the edge is difficult as well as the following step to the top. You can start it from sitting position and it will be a nice 8. I fall twice from the top but I manage at the next attempt, so there is a new nice line on the Talisman hill somewhere around 7B+-7C. 

 I also try Mao Ce-Tung 8A but it’s no good, it’s moist. I do Maraton and seems too difficult for a 7A+. Princip slasti is difficult as well. Peťulka can check one project from the last time, Krize 5B. 

 In the evening we enjoy a beautiful sunset.

 On sunday we climb some old stuff right next to Kontejner, I called it Odpadkový koš. There are some nice easier boulders, Péťa manages Lachtan kočičí 5C and I do Božský vítr. It’s rather old stuff but quite nice, class up to 7B. 

 We go on to Atlantida, I try it quite a lot but without much success. Original 6C seems improbable, I guess it’s somewhere 7A-7A+. We are tired so we go to our car and on the way we meet Svišť who shows us what is where. It was a great weekend on great rocks so I hope to make it to Bor again soon!

středa 1. června 2011

Bílek u Chotěboře

S Peťulkou se v neděli trošku riskantně rozhodujem pro jeden tip, který mi dal Lukáš Smejkal a to převis v Bílku nedaleko Chotěboře, proč riskantně, protože nevim jak to bude po dešti suchý, naštěstí suchý to docela je až na pár mokrých fleků ve stropě. Mně se podaří vylézt přímou linii přes strop a pak mě docela zaujme traverz po hraně stropu, dělám si šáhlo abych si mohl vyčistit lišty, naštěstí nejsou tak malý jak předpokládádm, spíše mě zastavuje následný daleký silový krok. Boulder si musím docela nachodit, protože se docela bojím, nezdá se to, ale člověk docela leze ve výšce. Po pár pokusech se mi zadaří a mám skvělej pocit, že jsem vylezl tak pěknou linku. 1. Graffitiger 7A+ ?
2. Líbačka V Latexu 7B+/7C ?
On Sunday, me and Peťulka take a risk and decide to go for one hint given to us by Lukáš Smejkal; it is an overhang in Bílek near Chotěboř. Why a risk? We don’t know if it’s going to be dry after the rain, fortunately it is except a few moist places on the ceiling. I make a direct line across the ceiling and then I become interested in a traverse on the edge of the ceiling, I make a hold so that I can clean crimps, fortunately they are not as small as I supposed, but in the end I am stopped by a power step. I have to the boulder several times because I am afraid, it doesn’t seem so but you climb quite high. After a few attempts I manage and I feel great about climbing such a cool line.