úterý 18. července 2017

Idefix

V pondělí mě Dejv vytáhne do Krasu a podaří se mi po třech dnech nacvičování vylézt nižší verzi Idefixe. Specialitou boulderu je, že se pravá ruka dává do spáry, pak následuje těžká lišta, ale nejtěžší je stejně krok do topu. Ještě si zkrokuju Autofix, ale to bude jiná písnička.
On Monday Dejv takes me to Kras and after three days of practicing I climb the lower version of Idefix. The boulder's peculiarity is that one must put the right hand in crack, which is then followed by a hard ledge, but the hardest of all is the final move to the top. Also, I try the moves of the Autofix but this is gonna be something completely different, I guess.

neděle 9. července 2017

Jeskyně ve starých

Včera jsem byl s bráchou v Krasu. Ráno je po dešti celkem dobře, všechno suché. Od minula mám rozlezeného Simulanta SD, dnes ho docela rychle dávám. Mám radost, síla je. 

Proto se přesunu doleva pod Idefixe SD, ladím kroky a nejlepším pokusem už pokukuji po topovém madle, ale pumpa z lišty je ještě dost daleko, radost je ale veliká. 

Začíná se dost oteplovat a jeskyně vlhne, ale brácha se nevzdává a přelézá brutálně silový kousek Silák Panoramix, teď už jen připojit dvě varianty SD a klasa bude min. 8C. 

Yesterday I went to Kras with my bro. The morning conditions are quite good, the rock is dry. Last time I was here I started climbing Simulant SD and today I finish it pretty quickly. I'm really happy about it, I feel strong today. 

So I move to the left under Idefix SD, I work on the moves and with my best attempt I get really close to the top bucket but I can't reach it yet - but I'm really happy anyway. 

It's getting hotter and hotter and the cave gets moist but Martin doesn't give up and climbs a super hard power boulder called Silák Panoramix. Also he plans to connect it to two SD varieties, I guess the grade will be at least 8C.