úterý 31. ledna 2023

Charizard a 500 příspěvek na blogu

V hlavně mám jasný plán – zaútočit na přelez Charizarda na Sklapsku. Poprve jsem boulder vážněji zkoušel na podzim, pak před Vánocemi a pak ještě jednou v lednu. V neděli je to čtvrtá návštěva, podmínky jsou trochu ostřejší: -5 stupňů a bezvětří. Říkám si, že se kůže do malých lišt dobře zakousne, i když to bude dost bolet.Na místě je trocha sněhu, ometu výlez, a jdu se zahřívat, rozlez je celkem peklo, příště si musím vzít malý vařič na zahřátí. Zopakuji si kroky a jdu na ostré pokusy. Nejdřív mi trvá vůbec se sladit do těžké rozpažky doleva, párkrát v rozpažce spadnu, až v nejlepším pokusu už v ní prohazuji nohy, ale povolím se a spadnu.Dávám delší pauzu, kůže je už tak akorát prolezená a je to na jeden, max. dva pokusy. Štěstí je ale při mně a podaří se mi přelez, radost mám velkou. Ke klase bych řekl, že jsem to lezl jinak než kluci, od jara je tady asi zvětšená? levá lišta, proto 8B, se mnou se během pokusování nic nevydrolilo. Lišty jsou bohužel z měkčího materiálu a nevím, jak se časem obtížnost bude měnit.                             Charizard

The plan is clear: to attack the Charizard boulder in Sklapsko. I made the first serious attempt in autumn, then another before Christmas and again in January. On Sunday I make the fourth visit, the conditions are a little harsher: it's 5 degrees below zero and no wind. I tell myself that it could help me to grab the little ledges easier, though I'm sure it will hurt a lot.

There is a bit of snow, so I clean the climb and try to warm up, which is cruel, next time I need to take a small cooker with me to get warmer. I repeat the moves and start trying for real. There is a difficult move to the left, I fall several times as I need to spread my arms a lot. During my best attempt I manage to switch legs, but then I fall.

I take a break, the skin is not ok, I guess it can only take one or two attempts. Fortunately, I'm lucky today and I finish the climb, I am super happy. As for the grade, I would say that I climbed it differently than the others, I think that the ledge on the left is bigger than in spring, so I say 8B. Unfortunately, the ledges aren't very solid, so let's see how the grade will change over time.

sobota 14. ledna 2023

Sklapsko vol. 1 a 2

Minulý víkend jsme s klukama – Davidem Peřinou, Konym a Pavlem Dundáčkem – zamakali na dopadu pod skvělým převisem ve Sklapsku. Dnes jsem tam byl sám a se čtyřmi maticemi se mi podařilo vylézt krásný a velmi vzdušný boulder Cvik Dělá Mistra, asi okolo 7B. Vyčistím linku po hraně, která se do tohoto napojuje, a na druhý pokus vylézám Dějiny Píší Vítězové 7A+. Jsem natěšený na projekty
vpravo, které budou v osmém stupni a hlavně na Charizarda, kterého mám zkrokovaného.


1. Dějiny Píší Vítězové 7A+
2. Cvik Dělá Mistra 7B
3. Projekt 8B?

Last weekend I was working on a fall area of a cool overhang in Sklapsko, together with David Peřina, Kony and Pavel Dundáček. Today I went there alone with four mats and I managed to climb a nice, airy boulder called Cvik Dělá Mistra 7B. I also cleaned the line on the edge which continues from it and at the second attempt I climbed the Dějiny Píší Vítězové 7A+ boulder. I'm looking forward to the projects on the right with grades about 8 and especially to Charizard.