pondělí 23. prosince 2019

Sezóna 2019

Co říci k letošní sezóně? Největší změna se odehrála na poli pracovním: změna práce a zaměstnání v Hangáru. Pro závodní bouldering úplně super, skvělé profily a chyty. Bohužel sázka na závodní styl nebyl úplně nejlepší nápad. Největší chyba byla zanevřít na klasickou hrubou sílu na zaházené boulderovce typu VUT, či Kotelny, toť na úvod. Na závodech jsem se nominoval do reprezentačního družstva, ale na mezinárodní scéně jsem žádný solidní výsledek nepřivezl. Sen nominovat se do Tokia na MS se rychle rozplynul, člověk v životě nemůže mít vše...

Na jaře se mi povedly čtyři přelezy ve stupni 8B. Léto bylo spíše pracovní a odpočinkové, navštívili jsme s rodinkou chorvatský ostrov Rab. Od podzimu jsem zase začal pravidelně navštěvovat své milované VUT a lézt se starými známými, Davidem a Sukem. Výkonnost šla opět nahoru. V půli října se konalo MČR v Ostravě, v semifinále jsem měl štěstí a ve finále naopak lehkou smůlu, ale i tak jsem šťastný za druhé místo. Mezi mladými puškami je čím dál těžší se prosadit. Na Hangáru jsem stavěl pár závodních kol pro Adama a byla to velká zkušenost, ten chlapík je jinde. Začátkem listopadu se mi po delší době podařil pěkný a těžký přelez Janjy (po vylomení 2 chytů), parádní přelezy pokračovaly na severu a ještě koncem měsíce v Krasu.

Rok 2020 mi přinese velkou změnu, práce jako OSVČ bude určitě volnější a zábavnější. Spolupráce s Adamem kvůli olympiádě bude velmi zajímavá a pestrá a další velká změna bude v kruhu rodinném. Už se na všechno moc těším! 


                                       Muskulatik 8B                   Janja 8B/B+ after broken holds                   MČR Ostrava 2. místo                                  Dovolená na Rabu                        Naše štěstí :)

So how would I sum up this season? The biggest change was quitting my last job and getting a new one in Hangár. This is great for the bouldering competitions, the profiles and holds are amazing. Unfortunately it wasn't wise to focus predominantly on the competition climbing style. My greatest mistake was neglecting the power climbing on the gyms like the one at the VUT or Kotelna. I got nominated to the representation team but my results in the international competitions weren't so great. My dream to nominate to the World Championship in Tokio didn't come true, I guess I can't have everything...

In spring I climbed four 8B boulders. In summer I was mostly working and resting, I went to the Rab island in Croatia with my family. Since autumn I again returned to my beloved VUT gym and started to climb with the good old friends, David and Suk, again and my performance improved. In the middle of October the Czech Championship took place in Ostrava, I was lucky in the semifinal and less lucky in the final but I'm very happy for the second place – it's harder and harder to succeed among the young promising climbers. At Hangár I built several competition boulders for Adam and it was a great experience, the guy is unbelievable. In the beginning of November I completed a hard and beautiful Janja boulder (after two holds had been broken off) and the cool achievements continued in the North and in Kras.

2020 will be a year of major changes as I'm becoming self-employed and I believe it will be more free and interesting. I'm looking forward to copperating with Adam because of the Olympic games and another great change is going to be family-related. I'm excited about all of that! 

Sever to jistí

Poslední dobou je počasí nic moc, ale i přesto vyrážíme na předvánoční skály. Původně je v plánu Petráč, ale mlhy a vlhkost nás přinutí přehodnotit plány, tak jedeme do Hřenska. Nejprve zkouším Druhou Půlky Žárovky Soft, po pár nálezech držím madlo, ale varianta doleva je brutál těžká. Po pár nálezech šetřím kůži a jdu za bráchou ke Sklopenině, kde už leze i Fox a If. If mi jde ukázat malinko lepší program Žárovky, ale pořád je to dost těžké, dnes nepouští. I přesto mám radost, že je tu velký progres. Tenkrát jsem v tom nic nepředvedl a klasa 8A... no, nevím nevím, je to jinak těžké...

Přesouváme se do Německa k Assasin 8B, je to super silový boulder, ale přes hranu mě to nějak nepouští. Vymýšlíme nohy napřed, ale i tak je to pořád hrozně těžké. Jdeme dále ke Kriegovi, tady mě zaujala verze zleva doprava do 8A, snad mám naladěno na příště. Poslední zastávkou je Hause Gottes, super medvěd, krásná tečka za sezónou. Je čas na úplný odpočinek od tréninku a stavění, tělo potřebuje odpočinout, tak hurá na vánoční dobroty...Weather has been lousy last few days, but we go to rocks for the pre-Christmas climbing session anyway. First we plan to go to Petráč, but because of mist and moisture we reconsider and go to Hřensko. I start with Druhá Půlka Žárovky Soft, I get to the bucket soon but the version to the left is brutal. I decide to spare my skin and follow Martin to Sklopenina, where Fox and If are already climbing, too. If shows me a little bit better programme of Žárovka, but it's still too hard for me. I'm happy about the progress, though. In the past I didn't advance at all and I doubt the grade really is 8A, it seems harder to me...

Then we drive to Germany to Assasin 8B, a cool power boulder. I can't get over the edge, so we try to go feet first but it doesn't help. We continue to Krieg where I'm interested in the left-to-right 8A version and hopefully I'll be able to finish it next time. Our last stop is Hause Gottes, a great ending to our climbing season. It's time to recover from training and building and let the body relax. Let's enjoy the Christmas goodies...