pondělí 12. listopadu 2018

Kras

Po delší době jsem měl v plánu zavítat do Krasu. Jedu na Leda Kost na Lidomorně, ale bohužel zjišťuji, že bez nákoleníku to nevylezu, tak prchám pryč do Sloupu.

Chci zkusit Attention, It's Chris SD, bohužel dělám chybu a dál mě to nepouští. Vymýšlím jinou betu než Martin Švec a z první dávám jak verzi ze stoje, tak ze sedu – parádní linky.Jdu dál do jekyně, kde mám dlouho rozpracovaný projekt. V létě jsem v něm strávil asi 4 dny a myslel jsem, že to bude okolo 8B, jde o super nálet a těžkou špičku. Dnes po zopakování kroků jsem druhým pokusem v topu, vzniká tak Nápoj Lásky 8A+.Vedle zkouším Síla Je Kouzlo, ale moc mi to nejde, bude to chtít hodně zdomácnět. Posledním boulderem, do kterého se zakousnu, je Dogma, hustá patošpička a malý chyt, se štěstím po půl hoďce dávám. Ještě mi zbývá chvilka času, tak pročistím mega projekt zleva pod Kurvafixem. Napojení do Síla Je Kouzlo odhaduji jako poctivé 8C+ nebo těžší, jeskyně je perfektně suchá, tak hurá na to....My plan is to visit Kras, it's been a while. I go to Leda Kost at Lidomorna but I find out that it's impossible for me to climb it without a knee cover, so I flee to Sloup. I want to try Attention, It´s Chris SD, unfortunately I make a mistake and then I can't get any further. I make up a new beta, different from the one by Martin Švec, and climb it at the first attempt from both sitting and standing position – cool lines.

I continue to my unfinished project in the cave. I spent about 4 summer days trying to climb it, I thought it was an 8B, it has a cool start and a hard toe, but today I just repeated the moves and finished it in two attempts - Nápoj Lásky 8A+.

I also go for Síla Je Kouzlo, but I'm not that successful, I need to get more familiar with this one. The last boulder of this session is Dogma, a hard heel and toe and a tiny hold, I'm lucky to finish it in about half an hour. I have some time left so I clean a mega project on the left, under Kurvafix. The connection to Síla Je Kouzlo could be a solid 8C+, or harder, the cave is dry, so let's go for it!

Phew York foto                              Foto by Petr Piechowicz

                            Foto by Petr Piechowicz


                      Foto by Petr Piechowicz

pátek 9. listopadu 2018

Boom den v Maloměřicích!

Dnes se mi po 8 dní nacvičování podařilo přelézt boulder Phew York 8B v Brně Maloměřicích, jde o čtvrtý přelez. Jedná se o parádní silový strop s velmi nepříjemným font výlezem za 7B+. Hodně mi pomohly poslední dny, konkrétně v neděli silově vytrvalostní bouldery v Sasku. 

V úterý s Pepem fotíme boulder na plakát a neskutečně si v tom potrénuji, furt dokola krok přes spoďák. Místo tréninku na VUT si raději odpočinu a dělám dobře, dnes ráno Phew York po rozlezu pouští na první. Podaří se mi ještě vylézt propojku doleva Radioman 8A+/8B FA, krásný den...
  

Today, after eight days of training, I finally climbed the Phew York 8B boulder in Brno Maloměřice. I'm the fourth finisher. The boulder is a great power ceiling with a cruel font 7B+ finish. Last days have helped a lot - like the Sunday spent in Saxony, climbing boulders focused on power and endurance. On Tuesday Pepe and me shoot some photos of the boulder for a poster and I have one hell of a training there climbing the move over an undercling, round and round. Instead of a training session at the University of Technology I take some rest and it's a good decision, this morning I finish Phew York right after the warm up.

I also climb the connection to the left – Radioman 8A+/8B FA, a great day...

pondělí 5. listopadu 2018

Nový bouldery na Severu

Po delší době máme s bráchou v plánu navštívit novou oblast na Žitavě. Průvodce nám dělá Magnus, bohužel je všude mokro, ale převisy a stropy boží.

Přejíždíme do Hřenska, kde strávíme asi dvě hodiny na Válečné stěně a v okolí Žížaly. Daří se nám přelézt Armádu Spásy a Válečnou Sekeru. Jedeme dál na Shivu 8A+, ještě jsem tady nebyl, tak se těším. Potkáváme Foxe a Kadeje, tátové pokecají o ratolestech a v průchodu se buší. Já se snažím o flash, složitý a dlouhý program mě zastaví kousek před koncem. Vymýšlím silovější, ale kratší start, a místo tahací paty campus krok do topu. Vždy dolezu na konec, kde teču, ale naštěstí na čtvrtý pokus dávám.Brácha famózně dává napřímení Shivy - Assasin's, nádherné silové nástřely, po chvíli přidá i SD verzi, to je trošku jiná síla. Všichni přecházíme k Immanenz 8A+, čumím jako puk, krásný strop. Mně to jde tak střídavě oblačno, krokuji, pak nějaký ten dobrý pokus, ale na přelez to moc nevypadá. Dáváme deadline čas a přichází má chvíle, všechno se sejde a jsem v madle. Brácha dává třikrát boulder bez nohou a padá z madla, padá nám huba. Díkec za skvělou společnost. Počasí v Hřensku stálo při nás, tak díky i tam nahoře...
My brother and me have beem planning to visit the new area at Žitava for a while. Magnus was our guide, unfortunately everything was soaked. But the ceilings and overhangs are really cool there.

So we drove to Hřensko, where we spent about two hours at Válečná stěna and near Žížala. We climb Armáda Spásy and Válečná Sekera. Then we move to Shiva 8A+, I haven't been there yet and I'm looking forward to it very much. We meet Fox and Kadej, the fathers have a smalltalk about the kids and in the meantime we do some climbing, too. I'm trying a flash but the programme is too long and complicated, I stop right before the end. I find a harder but shorter start and a campus move to the top, instead of the heel. I get to the finish several times but I'm too swollen to get to the top. Fortunately, the fourth attempt is successful.

Martin climbs an amazing direct version of Shiva, Assassin's, with cool power moves. After a while he also adds the SD version. We all continue to Immanenz 8A+, I'm astonished – what a beautiful ceiling it is! I'm doing quite ok, I do the moves, then I shoot some solid attempts but it doesn't look like I'm going to finish today. So we agree on a deadline time and out of the blue my moment of victory comes, everything works out well and I'm in the bucket. Martin climbs the boulder three times without legs and falls from the bucket, we're amazed. Thanks a lot to all for being such a great company. The weather in Hřensko helped a lot, too, many thanks to those up there...