úterý 29. listopadu 2016

Rusava a U Juránků

Včera jsem navštívil Rusavu. V hlavě už mám delší dobu pěkný projekt Mandragora Hard. Nejdříve vymýšlím program a po pár nálezech udělám těžký začátek. Nicméně nemám vyhráno, protože se zapotím ve výlezu, kde nevím kudy dál.Druhý boulder, který si chci vylézt, je Bořek Stavitel, pěkné silové lezení po dírách, které moc dlouho neodolá. Prodloužení zprava za spoďáky bude 8B, B+?Na Rusavě mám hotovo, tak spěchám o pár kilometrů dále k Juránkům. Pěkný kámem, škoda že materiál občas lehce usolí, podaří se mi dát jednu novinku ze stoje, bohužel varianta ze sedu mě o kousek nepouští.1. Projekt 7C-8A
2. 7B
3. Projekt 8A+

Yesterday I visited Rusava. I have a project named Mandragora Hard in my head for a while already. First I figure out the programme and after few starts I get over the hard beginning. However, I'm still far from victory as the following moves are complicated, too and i don't know what to do.

The next boulder I want to climb is Bořek Stavitel, a nice power climbing in holes. The prolonged version on the right, with the underclings could have be about 8B, B+?

I'm done with Rusava so I hurry few kilometres further to the "U Juránků" spot. A nice rock, too bad that it crumbles from time to time. I finish a new boulder from the standing position, unfortunately I'm not that lucky with the sit start version.

pondělí 28. listopadu 2016

Novinky na Vysočině

V neděli jsem navštívil pěkný převis nedaleko Štěpánova nad Svratkou. Podařilo se mi udělat tři novinky:1. Expo Nad Údolím 6B+ SD z madýlka a bekendu jasnou trhlinou doleva. Bez patestu dole.

2. Finisher 7B SD z madýlka a bekendu, levou do spoďáku a přímo rovně do malých lišt a n.v. Bez patestu dole a chytů v trhlince.

3. Crazy Undercling 8A+ SD levá ruka v bočáku, pravá níže a doprava přes tupý spoďák, výměna v něm a nahoru do madla a n.v. Bez patestu dole.


On Sunday I visited a nice overhang near Štěpánov nad Svratkou. And I climbed three news there:

1. Expo Nad Údolím 6B+ SD from a bucket and a backhand, through a clear crack to the left. Without the lower part. 

2. Finisher 7B SD rom a bucket and a backhand, to the left intoan undercling and straight into the little ledges. Without the lower part and the holds in the crack.

3. Crazy Undercling 8A+ SD left hand in a side-pull, right hand a bit lower and to the right over a blunt undercling, a change in it and up to the bucket. Without the lower part.

sobota 26. listopadu 2016

Jáchymka

Ve čtvrtek jsem poprve zavítal na pěknou jeskyni Jáchymka nedaleko Adamova. Jedu po práci se Smejkym a na místě potkáváme Lukáše Abta - Asu, který mi ukazuje spoustu boulderů a projektů. Na rozlez si dám pěkný traverz Malé Cíle a Powerbanku, oba bouldery se mi daří na Flash. Z projektů se mi nejvíce líbí Jasná Medvědice stropem převisu. Nejdřív vymýšlím kroky, poté na první pokus s velkým štěstím dávám, vzniká tak Baselard (středověká dýka) asi 8A. Zkouším ještě jeden projekt přes oblou díru ve stropu, ale snad příště...
                                                                       Baselard

On Thursday I visited Jáchymka - a nice cave near Adamov - for the first time. I join Smejky after work and when we arrive we meet Lukáš Abt - Asa, who shows me many boulders and projects. As a warm up I do a nice travers Malé Cíle and also Powerbanka, I flash both these boulders. As for the projects, the most I like Jasná Medvědice through the ceiling and overhang. First I make up the moves and after that, with lots of luck,  I climb it with lots of luck. Thus the boulder called Baselard (a medieval dagger) is born, with grade about an 8A. I try one more project over a round hole in the ceiling but this one must wait for some other time.

pondělí 14. listopadu 2016

Štarkov

V neděli mám v plánu vypadnout na pár hodin ven, volba padne na Vysočinu. Jedu na Štarkov, kde mám nedolezený Pitoreskní Problém. Super střecha s velmi těžkým krokem za spoďák a s morpho rozpažkou, už tady mám vytočeno asi 6 návštěv. Přijde mi to hodně těžké, dnes konečně krokuji, ale přelez je ještě celkem daleko. Obhlédnu pár kamenů, které tady Ríša s Evou o očistili. Nejvíce mě zaujme linka hned nad stropem u cedule. Jasná převislá hrana s velmi malými chyty, asi po hodině se mi daří přelez.Pokračuji na další kameny, kde jsou pěkné sedmičkové linie a stojí zato si je vylézt. Zaujme mě ještě jeden projekt, který je o jednom těžkém kroku s nálezem do hrany za 7A, po asi půl hodině už na hadry přelézám.Díky za nové linky, určitě se zde ještě pár projektů najde.

On Sunday I plan to get some fresh air for few hours and Vysočina is the destination I choose. I go to Štarkov, where I have an unfinished boulder called Pitoreskní Problém. A great roof with a very hard move over an undercling with a morpho reach with both hands, I've been there like six times already. It seems pretty hard to me , I finally manage to do the single moves but the successful climb is still far, far away. I check few boulders Ríša and Eva cleaned. The most I like the line right above the ceiling next to the sign. A clear overhanging edge with tiny holds. I manage to climb it in about an hour. 

I move on to other boulders with nice 7-graded lines worth climbing. I'm interested in one more project with a hard move in the edge, graded 7A - after half an hour (and totally mashed) I finish. 

Thanks for the new lines, I'm sure there's gonna be some more great projects.

neděle 6. listopadu 2016

Rustam

Ve čtvrtek je krásné počasí a hodně mě láká jet navštívit Kras. Nejdříve se mi podaří udělat jednu super novinku, ale o tom snad někdy jindy.

Pokračuji o pár kilometrů dále na Rustama. Je skvělé, že po hodně dlouhé době je suchý, očistím, promaglajzuji chyty a vyzkouším si druhou část boulderu, která už není tak hrozná. Sednu pod nástup a ten mi dává velmi tvrdou lekci, docela dlouho ladím první krok, než se zvednu - a stejně padám. Nikdy jsem vlastně první krok neudělal, ale cítím, že dnes mám šanci. Ostré bočáčky žerou hodně kůži, tak šetřím pokusy a těsně před tmou se zadaří přelez, po téměř 4 letech přerušovaného zkoušení! Je to bomba, mám ohromnou radost. Tohle mi dalo hodně zabrat!

On Thursday the weather is awesome and I'm tempted to visit Kras. First I succeed with a new boulder but, its another story - let's talk about that some other day. 

I move few kilometres away to Rustam. It's great that it's dry after a very long time, I clean it and chalk the holds and then I check the second part of the boulder which isn't that bad. I sit under the start and it gives me a hard time, it takes a while to figure out the first move and then I rise... and fall. I've actually never got over the first move but today I feel I could have a chance. The sharp side pulls are hard on skin, so I save the attempts and soon before the dusk I finally climb it, after 4 years of trying, it's huge and I'm really happy, this was a hard one!