středa 14. ledna 2015

Novinky ve Staré Rasovně

Podařilo se mi udělat dva nový bouldery ve Staré rasovně na Holštejně. Prvním z nich je Královna Oblin - těžký krok ze spoďáku a Královna Krásy - morfo krok ze spoďáku do dobrého.1. Královna Oblin 7C

SD ze spoďáku doleva do lišty a přes oblinu doprava do lepšího, konec v poličcce, bez chytů vlevo ve spáře včetně noh.

2. Královna Krásy 7B

SD ze spoďáku mocným nátahem mírně doprava do dobrého chytu a nahoru, konec v poličce. Klasa 7A-7B+, dle výšky lezce.I managed to do two new boulders in Stará rasovna at Holštejn. The first one is Královna oblin - a difficult step from a squad - and Královna krásy - a morpho step from a squad to a good hold.

SD from a squad to the left to the crimp and over the curve to the right to the better, end in the rack, without hold n the left in the crack including legs. 

SD from a squad with a power reach slightly to the right to a good hold and up, end in the rack. Class 7A–7B+, according to the climber's height.

Žádné komentáře:

Okomentovat